Obecní úřad  

Úřední deska | Elektronická podatelna | Povinné info | Odběr informací

Obecní úřad Borek, Borek 61, 277 14 Dřísy
tel./fax: 326 911 945, e-mail:
info@obuborek.cz

 
  

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz


popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 
Úřední deska Obecního úřadu Borek - archiv
text oznámení datum
vyvěšen
í
zveřejnění do
Informace o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek, které se koná 26.11.2018 19.11.2018 26.11.2018
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy č. 1/2010 ze dne 20.5.2010 uzavřené mezi městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a obcí Borek o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. 15.11.2018 3.12.2018
Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávnostípro stavbu "Přeložka silnice II/331" 5.11.2018 23.11.2018

Informace o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 7.11.2018
31.10.2018 7.11.2018

Informace o konání ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 29.10.2018
22.10.2018 29.10.2018

VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ.pdf
Odvolání proti rozhodnutí odboru stavebního úřadu  MĚÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.pdf
5.9.2018 22.9.2018
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 3.9.2018 20.9.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 27.8 2018 20.8.2018 27.8.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného jednání na stavbu "Příjezdová komunikace na pozemku p. č. 44/49 a 44/50 v k.ú. Borek. 13.8.2018 31.8.2018
Nařízení Rady města Brandýs nad Labem - Stará Bolesllav č. 2/2018 o zákazu vstupu do lesů.
Nařízení Středočeského kraje ze dne 26,1,2017 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
2.8.2018 10.9.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek  30.7 2018 23.7.2018 30.7.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek  25.6 2018 18.6.2018 25.6.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 28.5 2018 21.5.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018. 27.4.2018 28.5.2018
Záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce Borek, v k.ú. Borek. 24.4.2018 21.5.2018
Veřejná vyhláška: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018, hromadný předpisný seznam 11.4.2018 11.5.2018
Veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 11.4.2018 17.5.2018
Návrh závěrečného účtu obce Borek za rok 2017.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017.pdf
Příloha 2017.pdf
Výkaz zisku a ztrát 2017.pdf
Rozvaha 2017.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017.pdf
4.4.2018 25.4.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 26.3.2018 19.3.2018 26.3.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 5.2.2018 29.1.2018 5.2.2018
Výsledky II. kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Borek 27.1.2018 7.2.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta 17.1.2018 7.2.2018
Výsledky I. kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 12. - 13. 1. 2018 v obci Borek 13.1.2018 7.2.2018
Rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.pdf 12.1.2018 7.2.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 8.1.2018 1.1.2018 8.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání voleb
18.12.2017 7.2.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
11.12.2017 18.12.2017
Předběžné rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.pdf 6.12.2017 7.2.2018
Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.pdf 6.12.2017 7.2.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 4.12.2017 27.11.2017 4.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
27.11.2017 7.2.2018
Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce Borek na rok 2017 8.11.2017 7.2.2018
518658487_MZE_Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.pdf
518658487_Příloha_Seznam obcí.pdf
8.11.2017 24.11.2017
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 6.11.2017 30.10.2017 6.11.2017
Záměr směny pozemku 21.10.2017 6.11.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Borek. 21.10.2017 7.2.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Borek na rok 2019 - 2020. 11.10.2017 6.11.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 4.10.2017 8.11.2017
Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce Borek na rok 2017 4.10.2017 7.2.2018
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
4.10.2017 23.10.2017
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 2.10.2017 25.9.2017 2.10.2017
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 20.9.2017 7.2.2018
MZE - Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřevin smrk, borovice. 18.9.2017 7.2.2018
Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce Borek na rok 2017 13.9.2017 7.2.2018
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 4.9.2017 7.2.2018
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru 23. 9. 2017 4.9.2017 7.2.2018
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
4.9.2017 23.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků.
4.9.2017 23.10.2017
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 11.9.2017 4.9.2017 11.9.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o místě uložení písemnosti pro paní Jitku Lejčkovou, vydal FÚ pro Středočeský kraj 23.8.2017 7.2.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod
Mělník
21.8.2017 23.9.2017
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017 9.8.2017 7.2.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 7.8 2017 31.7.2017 7.8.2017
Rozhodnutí o dělení pozemku z důvodu budoucí plánované stavby 24.7.2017 9.8.2017
Oznámení stavebního úřadu Všetaty 17.7.2017 7.2.2018
Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce Borek na rok 2017 7.6.2017 7.2.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 5.6 2017 od 19.00 hod. 29.5.2017 5.6.2017
Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce Borek na rok 2017 10.5.2017 7.2.2018
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 2/2017, o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení. 4.5.2017 22.5.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2017",
vydal FÚ pro Středočeský kraj,
28.4.2017 29.5.2017
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 3.5 2017 od 19.00 hod. 26.4.2017 3.5.2017
INFORMACE REKONSTRUKCE SILNICE
Příloha - situační mapka
24.4.2017 7.2.2018
Závěrečný účet obce Borek za rok 2016.pdf
Příloha 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016.
Příloha 2 - Rozvaha 2016.
Příloha 3 - Výkaz zisku a ztrát 2016.
Příloha 4 - Příloha 2016.
Příloha 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016.

 
5.4.2017 25.4.2018
Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.pdf
 
5.4.2017 7.2.2018
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2017, o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení  4.4.2017 24.4.2017
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 3.4 2017 od 19.00 hod. 27.3.2017 3.4.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů.
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.
Rozpočet obce Borek na rok 2017.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Borek na rok 2018-2019.
Závěrečný účet obce Borek za rok 2015.
20.3.2017 7.2.2018
Č. j. SVS/2017/032268-S NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy 13.3.2017 7.2.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2016.
Příloha 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016.
Příloha 2 - Rozvaha 2016.
Příloha 3 - Výkaz zisku a ztrát 2016.
Příloha 4 - Příloha 2016.
Příloha 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016.
8.3.2017 5.4.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY tímto mění mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/019489-S ze dne 9.2.2017, (dále jen „MVO“), která byla vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy subtyp H5N8 v k.ú. Záryby č.k.ú. 791016, 6.3.2017 7.2.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 6.3 2017 od 19.00 hod. 27.2.2017 7.3.2017
UZSVM/S/4566/2017-HMSO - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 2. 2017
20.2.2017 7.2.2018
MŽP,č.j. 7149/ENV/17 - 416/630/17 - Veřejná vyhláška - OOP stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
Opatření obecné povahy

 
20.2.2017 7.2.2018
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy. Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Záryby č.k.ú. 791016.
Příloha: Mapka ochranného pásma
9.2.2017 7.2.2018
Informace o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 1.2.2017 25.1.2017 1.2.2017
Informace o návrhu rozhodnutí, studna, stavebník p.Kadeřábek, k.ú. Borek 13.1.2017 1.2.2017
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 9.1 2017 od 19.00 hod. 2.1.2017 9.1.2017
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 5.12.2016 od 19.00 hod. 28.11.2016 5.12.2016
Návrh rozpočtu obce Borek na rok 2017 9.11.2016 5.12.2016
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek  7.11.2016 od 19.00 hod. 31.10.2016 7.11.2016
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví postup pro usmrcování kormorána velkého
Návrh opatření obecné povahy
Příloha návrhu opatření obecné povahy
Vydal: MŽP
19.10.2016 4.11.2016
VÝSLEDKY 2. KOLA SENÁTNÍCH VOLEB 2016 V OBCI BOREK 15.10.2016 7.2.2018
Volby do Senátu Parlamentu ČR - druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 28 Mělník se uskuteční 14. 10. 2016 od 14:00 – 22:00 hodin a 15. 10. 2016 od 8:00 – 14:00 hodin.
Hlasovací lístky postupujících kandidátů budou k dispozici ve volebních místnostech.
10.10.2016 16.10.2016
VÝSLEDKY 1. KOLA SENÁTNÍCH VOLEB 2016 V OBCI BOREK 8.10.2016 7.2.2018
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 V OBCI BOREK 8.10.2016 7.2.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 3.10.2016 od 19.00 hod. 26.9.2016 3.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Oznámení o době a místě konání voleb
21.9.2016 7.2.2018
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2016
Vydal: ČEZ Distribuce
9.9.2016 7.2.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 5.9.2016 28.8.2016 5.9.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.8.2016 7.2.2018
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise. 8.8.2016 7.2.2018
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 1.8.2016 od 19.00 hod. 25.7.2016 1.8.2016
Rozhodnutí o umístění stavby Spouštěná studna na pozemku č.p.p. 126/30 v k.ú. Borek 7.7.2016 7.2.2018
Oznámení o vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (dále jen „OOP PZKO CZ02“),

Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska. Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

Přílohy:
OOP_CZ02_fin_s_oduvodnenim.pdf 310 kB
Priloha_2_k_OOP_CZ02_pripominky.pdf 241 kB
Priloha_3_Stanovisko_PZKO_CZ02.pdf 340 kB
Priloha_4_k_OOP_CZ02_oduvodneni_a_opatreni_final.pdf 127 kB
PZKO_CZ02_integra_final.compressed.pdf 7 MB

 

8.6.2016 17.7.2016
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 6.6.2016 od 19.00 hod. 30.5.2016 7.6.2016
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 9.5.2016 2.5.2016 9.5.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 29.4.2016 30.5.2016
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE BOREK O BEZPLATNÉ VÝPŮJČCE POZEMKU 22.4.2016 9.5.2016
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE BOREK PRONAJMOUT RESTAURACI NA BORKU 21.4.2016 7.5.2016
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU OVČÁRY
Přílohy:
Opatření obecné povahy č. 1/2016, Územní plán Ovčáry.
1-T-LEG-ZCU.pdf
2-T-LEG-HV.pdf
3-T-LEG-VPS.pdf
4-T-LEG-KOO.pdf
5-T-LEG-ZPF.pdf
6-T-LEG-SV.pdf
18.4.2016 23.5.2016
INFORMACE o konání mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 21.4.2016 od 19.00 hod. 13.4.2016 21.4.2016
Návrh výroku územního rozhodnutí o změnně využití území z orné půdy na zahradu. 11.4.2016 27.4.2016
Návrh výroku územního rozhodnutí o změnně využití území z orné půdy na zahradu. 8.4.2016 25.4.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny 7.4.2016 od 7:30 do 16:30, Borek – celá obec 24.3.2016 8.4.2016
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 4.4.2016 od 19.00 hod. 24.3.2016 5.4.2016
29.2.2016 7.3.2016
25.2.2016 23.3.2016
Návrh závěrečného účtu za rok 2015
Rozvaha 2015
Rozpočet 2015
Výkaz zisku a ztrát 2015
Příloha 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2015
18.2.2016 7.3.2016
Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 - leden 2016) 8.2.2016 10.3.2016
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek v Restauraci na Borku 8.2.2016 od 19.00 hod. 1.2.2016 8.2.2016
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE, Ministerstvo zemědělství, čj. 148/2016-MZE-15120
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
14.1.2016 1.2.2016
Rozhodnutí prodloužení platnosti na stavbu přeložka silnice II/331
Vydal: MĚÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
12.1.2016 29.2.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Opatření obecné povahy Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1082
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
6.1.2016 23.1.2016
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 11.1.2016 od 19.00 hod. 4.1.2016 14.1.2016
Smlouva č. 15248423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci OP ŽP. 7.12.2015 7.2.2018
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, stavebník Středočeský kraj
Vydal: MÚ Brandýs
20.11.2015

 

7.12.2015

 

INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 7.12.2015 13.11.2015 7.12.2015
Návrh rozpočtu obce Borek na rok 2016 9.11.2015 7.12.2015
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 2.11.2015 26.10.2015 2.11.2015
Oznámení o uložení zásilky č.j. 269/14 pro pana Ondřeje Šilara. 30.9.2015 11.11.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 28/2015 pro pana Ondřeje Šilara. 30.9.2015 15.10.2015
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 5.10.2015 28.9.2015 5.10.2015
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
Vydal: Státní pozemkový úřad, SPU 481773/2015
18.9.2015 5.10.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Ondřeje Šilara, č.j. 28/2015 7.9.2015 22.9.2015
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 7.9.2015 31.8.2015 8.9.2015
PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Zateplení restaurace na Borku“

Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 14.9.2015 v 9:00 hod
28.8.2015 14.9.2015
PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Zateplení restaurace na Borku“

Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 27.8.2015 v 9:00 hod
11.8.2015 27.8.2015
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek  3.8.2015 27.7.2015 3.8.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02
21.7.2015 22.8.2015
Oznámení záměru obce o pronájmu prodejny v obci Borek, čp.61
 
30.6.2015 3.8.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Viléma Jílka. 24.6.2015 9.7.2015
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 29.6.2015 22.6.2015 29.6.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Viléma Jílka. 8.6.2015 23.6.2015
Zápis z kontroly plnění nápravných opatření.pdf 5.6.2015 14.1.2016
Veřejná vyhláška - Stanovení změny záplavového území Labe na území Středočeského kraje. 
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje, Číslo jednací: 073794/2015/KUSK
29.5.2015 15.6.2015
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 3.6.2015 27.5.2015 3.6.2015
Nařízení Rady Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 3/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov. 7.5.2015 31.10.2015
INFORMACE o konání mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 17.5.2015 7.5.2015 17.5.2015
Záměr obce Borek na prodej části pozemků konkrétnímu zájemci
Vydal:
Obec Borek
5.5.2015 21.5.2015
Veřejná vyhláška (zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2015 od 30.4. do 1.6.2015)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2015 1.6.2015
Oznámení o vyložení návrhu změněných map bonitovaných půdně ekologických jednotek
Příloha: Mapa_dobonitace_Borek
28.4.2015 28.5.2015
Návrh závěrečného účtu obce Borek za rok 2014
Příloha 1 závěrečného účtu 2014 Výkaz FIN 2-12
Příloha 2 závěrečného účtu 2014 Příloha
Příloha 2 závěrečného účtu 2014 Výsledovka
Příloha 2 závěrečného účtu 2014 Rozvaha
Příloha 3 závěrečného účtu 2014 Zpráva
27.4.2015 15.5.2015
INFORMACE OČKOVÁNÍ PSŮ DNE 14.KVĚTNA 2015 27.4.2015 14.5.2015
Uveřejnění dražební vyhlášky 085 EX 5070/13
Exekuční příkaz, č.j.  085 EX 5070/13-31
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba, č.j. 085 EX 5070/13-187
24.4.2015 15.6.2015
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 4.5.2015 24.4.2015 4.5.2015
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1.4.2015 22.6.2015
Návrh opatření obecné povahy (Národní plán povodí Labe) 1.4.2015 22.6.2015
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 8.4.2015 31.3.2015 8.4.2015
Oznameni_o_podani_navrhu_na_zmenu_zaplavoveho_uzemi_Labe 23.3.2015 8.4.2015
Stavební povolení na stavbu "Autobusové zastávky v obci Borek"
 
6.3.2015 21.3.2015
OZV obce Borek č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Borek.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21.3.2015.
6.3.2015 21.3.2015
OZV obce Borek č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Borek.
Nahrazeno opravenou verzí 6.3.2015 - nové vyvěšení.
4.3.2015 6.3.2015
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 2.3.2015 od 19.00 hod. 20.2.2015 2.3.2015
INFORMACE o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 9.2.2015 od 19.00 hod.v restauraci Na Borku 29.1.2015 9.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ 
Do oznámení koncepce lze nahlédnout také v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP200K
9.1.2015 9.2.2015
Oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe"
Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP194K
7.1.2015 7.2.2015
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 7.1.2015
 
30.12.2014 7.1.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 22.12.2014 7.1.2015
Dražební vyhláška číslo jednací: 164 EX 7943/13-143,
Vydal: Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc
12.12.2014 14.1.2016
Oznámení o uložení zásilky pro pana Pavla Vocílku
 
1.12.2014 3.12.2014
INFORMACE o konání pravidelného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 3.12.2014 24.11.2014 3.12.2014
INFORMACE o konání zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce BOREK 18.11.2014 7.11.2014 18.11.2014
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce BOREK 6.11.2014 27.10.2014 5.11.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 
6.10.2014 22.10.2014
Volby do obecních zastupitelstev podzim 2014 - Oznámení o době a místě konání voleb
 
11.9.2014 11.10.2014
Volby do obecních zastupitelstev podzim 2014 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
 
19.8.2014 11.10.2014
Dražební vyhláška 070 EX 3557/11-143, proti povinnému Vilému Jilkovi, bytem Borek 91
Vydal: Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk
14.7.2014 28.8.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
14.7.2014 14.8.2014
Volby do obecních zastupitelstev podzim 2014- odevzdávání kandidátních listin 8.7.2014 11.10.2014
Volby do obecních zastupitelstev podzim 2014- stanovení počtu členů obecního zastupitelstva. 3.6.2014 11.10.2014
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka ÚSC na Obecním úřadu Borek. 3.6.2014 1.7.2014
Dovolená od 9.6. do 20.6.2014 - změna úředních hodin Obecního úřadu Borek. 30.5.2014 23.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Výsledky voleb za obec Borek 26.5.2014 2.6.2014
Veřejná  vyhláška FÚ pro Středočeský kraj – hromadný předpisný seznam daně z nemovitostí na rok 2014, 30.4.2014 2.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Oznámení o době a místě konání voleb 5.5.2014 24.5.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
 
7.4.2014 14.1.2016
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - informace o počtu a sídle voleb.okrsku 7.4.2014 24.5.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/020204-G
24.3.2014 30.6.2014
Závěrečný účet za rok 2013 a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013
Vydal: Obec Borek
 
17.3.2014 2.4.2014
Dovolená od 3.3. do 7.3.2014 - změna úředních hodin Obecního úřadu Borek.
Vydal: Obecní úřad Borek
17.2.2014 10.3.2014
Změna - Jednání obecního zastupitelstva se koná 10. března 2014 od 18,00 hodin.
Vydal: Obec Borek
17.2.2014 10.3.2014
Záměr obce č. 1/2014
Obec Borek pronajme nemovitost č.p. 5, včetně přilehlých pozemků za účelem provozování restauračního zařízení. Nájem od 1. května 2014. Informace na tel. 724 181 079, 739 233 212. Uzavírka nabídek dn e 3.3.2014 v 17,00 hodin.
Vydal: Obec Borek
 
5.2.2014 3.3.2014
Jednání obecního zastupitelstva se koná 3. února 2014 od 18.30 hod. v místní restauraci.
Vydal: Obec Borek
21.1.2014 3.2.2014
Návrh rozpočtu obce Borek na rok 2014
Vydal: Obec Borek
10.1.2014 3.2.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o místě uložení písemnosti pro Viléma Jílka, nar. 1968
Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
8.1.2014 23.1.2014
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: úprava provozu na silnici č. II/331 Mělník - Stará Boleslav
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, č.j.150/41752/2012
4.12.2013 19.12.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, č.j.150/55001/2013
29.10.2013 14.11.2013
Rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR na stavbu přeložka silnice II/331
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, č.j. 054623/2013
9.10.2013 25.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25.a 26.10.2013:
Oznámení termínu a místa konání voleb
2.10.2013 29.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25.a 26.10.2013:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
23.9.2013 29.10.2013
Oznámení zahájení územního řízení - přeložka vedení VN, stavebník Středočeský kraj
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, č.j. 047163/2013
29.8.2013 13.9.2013
Kotlíková dotace
Společný program Středočeského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
28.8.2013 31.10.2013
Rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna na pozemku parc.č. 44/57 v k. ú. Borek, stavebník Jana Holanová,
Vydal: Úřad městyse Všetaty
15.7.2013 31.7.2013
Úřad pro civilní letectví, Opatření obecné povahy – Veřejná vyhláška, ochranná pásma letiště Vodochody 1.7.2013 16.7.2013
Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
5.6.2013 23.12.2013
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 2590121/13/2000-1440-108973, ve kterém se stanovuje daňovým subjektům DAŃ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013 29.4.2013 30.5.2013
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny
9.5.2013  - 8:00-14:00 Na Lipinách
24.4.2013 9.5.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 17.4.2013 3.5.2013
Návrh výroku územního rozhodnutí 10.4.2013 26.4.2013
závěrečný účet a výsledná zpráva hospodaření
 
19.3.2013 5.4.2013
Rozhodnutí o umístění stavby Dostavba aktivační nádrže a intenzifikace ve stávající ČOV, stavebník Obec Borek
Vydal: Úřad městyse Všetaty
23.1.2013 8.2.2013
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad Borek
14.1.2013 26.1.2013
Návrh rozpočtu obce Borek na rok 2013
Vydal: Obec Borek
14.1.2013 4.2.2013
Rozhodnutí č.j. 126795/2012/KUSK - zrušení rozhodnutí odboru výstavby a ÚP Úřadu městyse Všetaty č.j.Výst./675/2011 a vrácení věci k novému projednání - stavba SO 101 Autobusová zastávka v obci Borek, SO 401 Veřejné osvětlení
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
3.1.2013 21.1.2013
Dovolená - Obecní úřad Borek bude 27.12. - 31.12.2012 po dobu dovolené uzavřen.
Vydal: Obecní úřad Borek
19.12.2012 3.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad  Borek
18.12.2012 11.1.2013
Organizace správy daně z nemovitosti od 1. ledna 2013
 
4.12.2012 10.4.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad  Borek
26.11.2012 26.1.2013
Oznámení zahájení ÚŘ o umístění stavby: Dostavba aktivační nádrže a intenzifikace ve stávající ČOV, stavebník Obec Borek
Vydal: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP
4.12.2012 20.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 3/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: Obec Borek
28.11.2012 17.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: Obec Borek
28.11.2012 17.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2012 o místních poplatcích
Vydal: Obec Borek
28.11.2012 17.12.2012
Dražební vyhláška - 134 EX 17185/11 - 068 proti povinnému Ondřej Šilar, bytem Borek 98
Vydal. Exekutorský úřad Plzeň - město, soudní exekutor Mgr. Ing Jiří Prošek
14.11.2012 30.11.2012
Dražení vyhláška proti povinnému Josef Jakubec, Borek 37, č.j. 103 Ex 17693/12-29
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
10.10.2012 19.10.2012
Záměr obce - nabídka k pronájmu prostorů k provozování obchodu s potravinami a smíšeným zbožím.
Vydal: Obec Borek
2.10.2012 31.10.2012
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
24.9.2012 15.11.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Oznámení o místu a konání voleb
24.9.2012 15.10.2012
MIMOŘÁDNÁ SITUACE - OTRAVY METYLALKOHOLEM
Vydal: Krajská hygienická stanice Sč kraje
21.9.2012 14.1.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy ÚP Borek
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče
29.8.2012 14.9.2012
Změna - Jednání obecního zastupitelstva v měsíci srpnu se koná ve středu 1. 8. 2012
V týdnu 6.8.-10.8.2012 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Vydal. Obecní úřad Borek
4.7.2012 1.8.2012
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání  (dražební vyhláška) proti
povinnému:  Vladimír Kettner a Jaroslava Kettnerová,  bytem Borek 3

Vydal: JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor
25.6.2012 23.10.2012
Dovolená na OÚ Borek od 31.5. do 11.6.2012
Vydal: OÚ Borek
22.5.2012 11.6.2012
Stavební povolení na stavbu novostavba RD na pozemku parc.č. 44/47 v k.ú. Borek n. Labem,
stavebník Petra Krkavcová
Vydal: Úřad městyse Všetaty
11.5.2012 28.5.2012
Stavební povolení - na stavbu: Výstavba víceúčelového a dětského hřiště v obci Borek.
Vydal: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP
4.5.2012 21.5.2012
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy (ochranná pásma letiště Vodochody)
grafická příloha: 1
grafická příloha: 2
grafická příloha: 3a
grafická příloha: 3b
grafická příloha: 3c
grafická příloha: 4
Vydal: Úřad pro civilní letectví
30.4.2012 17.5.2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 3.5.2012
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
12.4.2012 3.5.2012
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012
 ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012 je v budově Thámova 27, Praha 8,  bude zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 88485/12/057961201427, jímž stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.
Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
5.4.2012 23.4.2012
Výběrové řízení na funkci ředitele budoucí Mateřské školky Káraný
Termín podání přihlášek je do 31.5.2012, 12,00 hodin

Vydal: Obec Káraný
28.3.2012 31.5.2012
Spojené stavební a územní řízení - novostavba RD na pozemku parc.č. 44/47, stavebník Petra Krkavcová
Vydal: Úřad městyse Všetaty
15.3.2012 2.4.2012
Svoz nebezpečných odpadů
a odpadů určených ke zpětnému odběru - svozový den sobota 31.3. 2012 od 8,00 do 8,30 hodin stanoviště před obecním úřadem.
Vydal: AVE CZ
14.3.2012 31.3.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Vydal: Obec Borek
12.3.2012 2.4.2012
Stavební povolení - stavba RD na pozemku st. p. 26 a parc. č. 34/2 v k.ú.Borek,
stavební TAPAS BOREK, s.r.o.

Vydal: Úřad městyse Všetaty
12.3.2012 29.3.2012
Zápis do MŠ Dřísy pro školní rok 2012/2013 ve čtvrtek 12.4.2012
Vydal: Základní škola a Mateřská škola Dřísy
9.3.2012 12.4.2012
Výstavba víceúčelového a dětského hřiště v obci Borek
Vydal: Úřad městyse Všetaty
9.3.2012 26.3.2012
Veřejné projednání posudku a současně i dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Záryby - Křenek“ se ruší
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
28.2.2012 14.1.2016
Ložisko Záryby - Křenek
Veřejné projednání posudku a současně i dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Záryby - Křenek“ se bude konat ve čtvrtek 01.03.2012 v 16:00 hod. v budově Sokolovny, Záryby 33, 277 13 Kostelec nad Labem

Vydal: Krajský úřad Sč kraje
24.2.2012 28.2.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - Šachtová studna, stavebník Ing. Petr Procházka
Vydal: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP
20.2.2012 7.3.2012
Záměr obce č. 1/2012 - obec Borek pronajme pozemek p.č. 150/2 o výměře 152 m2.
Vydal: Obec Borek
17.2.2012 5.3.2012
Stavební povolení - SO 101 Autobusové zastávky v obci Borek, SO 401 Veřejné osvětlení
Vydal: Úřad městyse Všetaty
14.2.2012 2.3.2012
VV - oznámení  o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
9.2.2012 27.2.2012
Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 15.2.2012 v 17. hodin. 8.2.2012 15.2.2012
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Borek se uskuteční 2.4.2012
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
(prodloužení zveřejnění dokumentu)
17.1.2012 2.4.2012
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu Borek se uskuteční 2.4.2012
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
17.1.2012 20.2.2012
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Borek, které se koná 8. února 2012
Vydal: Obec Borek
12.1.2012 8.2.2012
Rozpočet obce na rok 2012
Vydal: Obec Borek
12.1.2012 8.2.2012
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 se koná 8. a 9. února 2012 od 13 do 17 hodin
Vydal: Základní škola Stará Boleslav, Okružní 1102 - ŠKOLIČKY
3.1.2012 10.2.2012
Sdělení Úřadu městyse Všetaty:
Poslední úřední den roku 2011 bude středa 21. prosince 2011.
Vydal: Úřad městyse Všetaty
12.12.2011 3.1.2012
Dovolená na Obecním úřadě Borek 27. 12. - 30.12.2011.
Vydal: Obecní úřad Borek
7.12.2011 3.1.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: Úřad městyse Všetaty
5.12.2011 21.12.2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "SO 101 Autobusové zastávky v obci Borek, SO 401 Veřejné osvětlení", stavebník Obec Borek
Vydal: Úřad městyse Všetaty
30.11.2011 16.12.2011
Oznámení o vydání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav
14.11.2011 30.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby na pozemku 126/50 v k.ú. Borek nad Labem
Vydal: Úřad městyse Všetaty
9.11.2011 25.11.2011
Rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu - zamítnutí odvolání pana Přemysla Ledeckého.
Krajský úřad Sč. kraje
14.10.2011 31.10.2011
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
6.10.2011 20.11.2011
Informace občanům o občanských průkazech.
Od 1.1.2012 se přestanou vydávat stávající občanské průkazy a začnou se vydávat nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
5.10.2011 30.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby studna na pozemku parc. č. 126/2 v k.ú. Borek, stavebník Miloš Daliba.
Vydal: Úřad městyse Všetaty
[ dokument ]
26.9.2011 12.10.2011
Územní rozhodnutí o umístění stavba - Borek nad Labem - přeložka NN parc. č. 143/1 .'
Vydal: Úřad městyse Všetaty
[ dokument ]
16.9.2011 3.10.2011
Oznámení záměru v budoucnu bezúplatně převést obci Borek část pozemku p.č. 386, část pozemku p.č. 492
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
[ dokument ]
14.9.2011 30.9.2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 8.9.2011 od 7,30 do 16,30 hodin, celá obec Borek
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
[ dokument ]
24.8.2011 8.9.2011
Rozhodnutí o změně využití území z pozemku "lesní pozemek" parc. č. 173/1 na druh pozemku "zahrada" parc. č. 143/1.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
[ dokument ]
22.8.2011 8.9.2011
Veřejné projednání konceptu územního plánu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav spojené s výkladem zpracovatele se uskuteční v úterý 13. září 2011 od 18,00 hodin v prostorách zámku v Brandýse nad Labem
Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem  Stará Boleslav
[ dokument ]
17.8.2011 28.9.2011
DOVOLENÁ od 5.9. do 16.9.2011
Vydal: Obecní úřad Borek
[ dokument ]
9.8.2011 16.9.2011
Výzva - vyjádření k podanému odvolání, Přemysl Ledecký
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor stavebního úřadu
[ dokument ]
8.8.2011 24.8.2011
Záměr obce č. 2/2011 - nabídka pronájmu nemovitosti č.p. 5 včetně přilehlých pozemků za účelem provozování restauračního zařízení. Uzavírka nabídek končí dne 29.8.2011
Vydal: Obec Borek
[ dokument ]
2.8.2011 29.8.2011
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ČEZ Distribuce a.s. - Borek nad Labem - přeložka NN par.č. 143/1
Vydal: ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY, Odbor výstavby a ÚP
[ dokument ]
27.7.2011 12.8.2011
Oznámení o uložení písemnosti pro pana Jaroslava Fialu, Borek 61
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor vnitřní správy
[ dokument ]
27.7.2011 12.8.2011
Rozhodnutí o dělení pozemků, rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o umístění stavby pozemk parc. .: 1987/10, 1987/11, 1987/14, 1988, 1993, 1994, 1998/1, 1998/7, 1998/8, 1998/9, 1999, 2014/26, 2014/27, 2014/28, 2014/29, 2014/31 v katastrálním území Stará Boleslav pro zástavbu „Obytná skupina Stará Boleslav-Mělnické předměstí“, která obsahuje 64 izolované rodinné domy a komunikace v etn technické infrastruktury.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
[ dokument ]
12.6.2011 1.7.2011
Stavební povolení Rudolf Halbich, Zdenka Halbichová
Vydal: Úřad městyse Všetaty
[ dokument ]
3.6.2011 20.6.2011
Stavební povolení - na stavbu: přeložka silnice II/331, přeložka vodovodu, vedení VN, 2 stožárů, trafostanice, nasávasího místa, úprava vedení nn, sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení, oplocení, vodovodu, stavba obslužné komunikace, protihlukových stěn, propustků, odvodnění, sjezdů na pole, napojení ulic Třebízského, Lhotecká, Mělnická, sadové úpravy
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
[ dokument ]
25.5.2011 13.6.2011
Stavební povolení - na stavbu: novostavba rodinného domu s garáží - Miroslav Říha, Vendula Kuchařová
Vydal: Úřad městyse Všetaty
[ dokument ]
4.5.2011 23.5.2011
Posuzování vlivů záměru "Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Záryby - Křenek.
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
[ dokument ]
3.5.2011 20.5.2011
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Rudolf Halbich, Zdenka Halbichová - novostavba RD s vestavěnou dvougaráží
Vydal: Úřad městyse Všetaty
[ dokument ]
27.4.2011 13.5.2011
Veřejná vyhláška - ode dne 28.4.2011 do 30.5.2011 bude zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 119036/11 k dani z nemovitostí pro rok 2011
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - STaré Boleslavi
[ dokument ]
26.4.2011 30.5.2011
Rozhodnutí o umístění stavby, stavebník Ing. Zuzana Procházková
Vydal: Úřad městyse Všetaty
[ dokument ]
19.4.2011 6.5.2011
Obec Borek zveřejňuje záměr obce na prodej pozemku p.č. 88/3 o výměře 588 m2 minimálně za 100 Kč/ m2.
Vydal: Obec Borek
[ dokument ]
6.4.2011 28.4.2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení  - novostavba RD, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka na pozemku parc.č. 126/44 v k.ú. Borek, stavebník Miroslav Říha, Vendula Kuchařová
Vydal: Stavební úřad Všetaty
[ dokument ]
25.3.2011 11. 4. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby - studna na pozemku parc.č. 126/44 v k.ú. Borek, stavebník Miroslav Říha, Vendula Kuchařová
Vydal: Stavební úřad Všetaty
[ dokument ]
25.3.2011 11. 4. 2011
Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o  návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Středočeský kraj
[ dokument ]
16.3.2011 2.5.2011
Závěrečný účet obce Borek za rok 2010
Vydal: Obec Borek
[ dokument ]
16.3.2011 1. 4.2011
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
v budově Obecního úřadu Borek a na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj
Vydal: Katastrální úřad Praha - východ
[ dokument ]
9.3.2011 11.4.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Ing.Zuzana Procházková
Vydal: Stavební úřad Všetaty
[ dokument ]
9.3.2011 25.3.2011
INFORMAČNÍ LETÁK ČSÚ KE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČR
Vydal: ĆSÚ
7.3.2011 19.4.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - studna na pozemku parc. č. 126/49 v katastrálním území Borek nad Labem, Rudolf Halbich, Zdenka Halbichová
Vydal: Stavební úřad Všetaty
[ dokument ]
7.3.2011 23.3.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VE EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Spole nost KEGA INVESTMENT, a.s., Obytná skupina Stará Boleslav-M lnické p edm stí“, která obsahuje 64 izolované rodinné domy a komunikace v etn technické infrastruktury
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - odbor stavebního úřadu
[ dokument ]
1.3.2011 17.3.2011
Veřejná vyhláška  o stanovení místní úpravy provozu na silnici číslo II/331 u obce Borek.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - odbor dopravy
[ dokument ]
25.2.2011 14.3.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - studna (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 126/35 v katastrálním území Borek nad Labem.
Vydal: Stavební úřad Všetaty
[ dokument ]
14.2.2011 1. 3. 2011
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici II/331 u obce Borek
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor dopravy
[ dokument ]
2.2.2011 18.2.2011
Zahájení vystavení návrhu územního plánu Borek
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor územního plánování
[ dokument ]
24.1.2011 24.2.2011
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Vydal: Obecní úřad Borek
[ dokument ]
19.1.2011 7.2.2011
Návrh rozpočtu obce Borek na rok 2011
Vydal: Obecní úřad Borek
[ dokument ]
7.1.2011 7.2.2011
Obecní úřad Borek oznamuje, že je možné v úředních hodinách nahlížet do dokumentace k záměru „Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Záryby - Křenek“
 
1.12.2010 17.12.2010
Územní rozhodnutí o umístění stavby RD na pozemcích parc.c.126/56 a 126/14 v katastrálním území Borek nad Labem - Ing.Miroslav Krížek ,Ph.D.
Vydal: ÚRAD MESTYSE VŠETATY, Odbor výstavby a ÚP
26.11.2010 13.12.2010
Veřejná výzva - na obsazení místa úředníka územně samosprávného celku na úseku ekonomickém na úvazek 25 hod. týdně.
Vydal: Obecní úřad Borek
18.11.2010 6.12.2010
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borek, svolaného dosavadní starostkou obce Jaroslavou Kurkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: obecní úřad, Borek čp.61
Doba konání: 9. 11. 2010 od 18.00 hod.
Vydal: Obecní úřad Borek
1.11.2010 9.11.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení  - Ing. Miroslav Křížek, Ph.D.
RD na pozemku parc.č.125/56, 126/14
Vydal: Stavební úřad Městyse Všetaty
14.10.2010 1.11.2010
Záměr obce č. 4 poskytnout budoucí bezplatný převod části pozemků Sč kraji na rekonstrukci komunikace II/331, pč.126/63, 151/1
Vydal: Obecní úřad Borek
15.9.2010 6.10.2010
Záměr obce č. 3 poskytnout budoucí bezplatný převod části pozemků Sč kraji na rekonstrukci komunikace II/331, p.č. 126/63, 151/1, 3046
Vydal: Obecní úřad Borek
15.9.2010 6.10.2010
Ŕozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby Borek kNN pro parc.č.44/64 - 65 Rambousek
Vydal: Úřad městyse Všetaty
13.9.2010 21.9.2010
Rozhodnutí o povolení výjimky pro umístění stavby dřevěného přístřešku
Vydal: Úřad městyse Všetaty
4.9.2010 23.9.2010
Záměr obce č. 2/2010 prodat část pozemku p.č. 148/1, 148/3,
Vydal: Obecní úřad Borek
20.7.2010 4.8.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení  - ČEZ Distribuce, a.s.
Borek kNN na parc. č. 44/64 - 65 Rambousek
Vydal: Stavební úřad Městyse Všetaty
30.6.2010 15.7.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Vydal: Obecní úřad Borek
10.3.2010 7.4.2010
Záměr obce č. 1/2010 prodat část pozemku p.č. 292/1, koupit část pozemku 143
Vydal: Obecní úřad Borek
10.3.2010 7.4.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Vydal: Obecní úřad Borek
9.2.2010 26.2.2010
Návrh rozpočtu obce BOREK na rok 2010
Vydal: Obec Borek
11.1.2010 3.2.2010
Návrh rozpočtu obce BOREK na rok 2010
Vydal: Obec Borek
11.1.2010 3.2.2010
Z á m ě r    o b c e
OBEC BOREK pronajme prostory k provozování obchodu potravin a smíšeného zboží.
Nájem od 1. 1. 2010. Uzavírka nabídek dne 4. 11. 2009 do 16.00 hod.
Vydal: Obec Borek
9.10.2009 4.11.2009
Obec Borek vyhlašuje veřejnou obchodní soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 126/35
Vydal: Obec Borek
6.8.2009 31.8.2009
Záměr obce č. 1/2009
Obec Borek pronajme nemovitost čp. 5 včetně přilehlých prostor za účelem provozování restauračního zařízení.
Nájem od 1.10.2009, nabídky včetně podnikatelského záměru (praxe, ŽL, atd.)
Uzavírka nabídek dne 2.9.2009 do 16.00 hod.
7.7.2009 2.9.2009
Návrh rozpočtu obce Borek na rok 2009 8.1.2009 4.2.2009
Z á m ě r  o b c e  č. 7
Obec Borek má záměr poskytnout budoucí bezplatný převod části pozemků Středočeskému kraji, který je investorem stavby II/331
11.12.2008 7.1.2009
Z á m ě r  o b c e  č. 6
Obec BOREK má záměr poskytnout do výpůjčky pozemky Středočeskému kraji, který je investorem stavby II/331
11.12.2008 7.1.2009
Obec Borek vyhlašuje veřejnou obchodní soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků 3.11.2008 13.12.2008
Obec Borek vyhlašuje veřejnou obchodní soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků
Vydal: Obec Borek
4.9.2008 2.10.2008
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
Polabská cyklostezka - okolí Brandýsa nad Labem
25. září 2008 (čtvrtek) v 9:00 hodin
22.8. 2008 22.9. 2008
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva v měsíci červenci: 
9. 7. 2008.
9.6. 2008 9.7. 2008

ZÁMĚR OBCE dle zákona 128/2000Sb. § 39

1/2008
Směnit pozemky dle geo. plánu 247-29/2007
6.3.2008

26.3. 2008

ÚD - vyvěšení veřejná vyhláška
Zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Borek s částí k.ú. Záryby-Martinov a částí k.ú. Brandýs n.L.-St.Boleslav
20.2.2008

6.3.2008

Návrh rozpočtu obce BOREK na rok 2008 6.2. 2008

26. 2 2008

OBEC BOREK pronajme nemovitost čp.5 včetně přilehlých prostor za účelem provozování restauračního zařízení. Nájem od 2.1.2008, nabídky včetně podnikatelského záměru (praxe, ŽL, atd.). Uzavírka nabídek dne 4.12.2007 do 15.00 hod. 8.11.2007

5.12.2007

Veřejná vyhláška k zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě 15.8.2007

30.8.2007

Nařízení krajské veterinární zprávy pro Stř. kraj č. 3/2007 o ukončení mimořádných veterinárních opatření proti nebezpečné nákaze 5.6.2007

20.6.2007

Podniky povodí - výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody

20.4.2007

5.12.2007

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce BOREK
dne 27. února 2007 v 18.30 hod. v místní hospodě.
8.2.2007 27.2.2007
Dle zákona 128/2000 Sb. §39
Záměr obce 1/2007
Prodat pozemek p.č. 99 o výměře 145m2 a pozemek 30/3 o výměře 125m2 v obci Borek , k.ú.Borek nad Labem.
8.2.2007 7.3.2007
Návrh rozpočtu obce BOREK na rok 2007
Zastupitelstvo obce Borek rozhodlo na veřejném zasedání dne 7.2.2007, že rezervní fond RF tvořený v minulých letech je možno čerpat během roku 2007.
8.2.2007 27.2.2007
LHŮTA PRO VÝMĚNU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ Z DŮVODŮ ZMĚNY OKRESU 15.12.2006 31.12.2006
Mikulášská besídka pro děti - 3. prosince od 14.00

7.11.2006

15.12.2006
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná dne 22.11.2006 od 18.30 v budově místní restaurace.

7.11.2006

23.11.2006
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce BOREK konaného dne 26.10.2006

Obecní zastupitelstvo po projednání :
a) volí v souladu s § 84 odst.2, písm.n) zákona o obcích

l. Starostou obce :Jaroslavu KURKOVOU, Borek čp.11 (uvolněná funkce)
2. Místostarostou obce. Jindřicha TURNU, Borek čp.2
3. Předsedy: výbor kontrolní : Vratislav RYK, Borek čp.69

výbor finanční : JUDr.Vladimír ZMEŠKAL,Borek čp.81
komise veř.pořádku: Miloslav KLÍMA,Borek čp.64
komise živ.prostředí: Vladimír KETTNER,Borek čp.3
komise přestupková: JUDr.Ladislav FAJT,Borek čp.72

b) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce
c) bere na vědomí:

1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle §69 odst.2 zákona o obcích

30.10.2006

23.11.2006
Obecně vazná vyhláška k 2. změně ÚPSÚ Borek

5.10.2006

23.10.2006

Dle zákona 128/2000 Sb. § 39
Záměr  obce 2/2006 prodat pozemek p.č. 99 o výměře 181m2 a pozemek p.č. 30/3 o výměře 140m2 v obci Borek k.ú. Borek nad Labem.

14.7.2006

9.10.2006
Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu územního plánu velkého územního celku Pražského regionu

11.7.2006

 9.10.2006
Nařízení krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č. 8/2006 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího plodu 26. 4. 2006 15.5.2006
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 29. 3. 2006 5.6.2006
Veřejná vyhláška - oznámení 21. 2. 2006 23.5.2006

Návrh rozpočtu obce BOREK na rok 2006

3. 2. 2006 23. 2. 2006

Veřejná vyhláška - oznámení. Návrh změny č. 1 ÚPO Záryby

1. 2. 2006 3. 3. 2006

OBEC BOREK, Borek čp.61, 277 14 Dřísy  vyhlašuje v souladu s ustanovením § 281 a nás. zák.č. 513/91 Sb. v platném znění veřejnou obchodní soutěž (dále jen soutěž)

5. 1. 2006 31. 1. 2006
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).