Samospráva  

Úřední deska | Elektronická podatelna | Povinné info | Odběr informací

Obecní úřad Borek, Borek 61, 277 14 Dřísy
tel./fax: 326 911 945, e-mail:
info@obuborek.cz

 
 


 
 
Samospráva - volené orgány obce

Obecní zastupitelstvo má 7 členů a vzešlo z výsledků komunálních voleb konaných 10. – 11. října 2014.
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borek, konaného dne 6. 11. 2014,
Složení zastupitelstva
 
Starostka obce Bc. Václava Horváthová
Místostarosta obce Vratislav Ryk
Zastupitelé obce: Václav Novák
David Pařízek
Ondřej Kurka
Zuzana Francová
Jan Daliba
   
Kontrolní výbor předseda:   Václav Novák
Finanční výbor předseda:   David Pařízek
Komise pro sport a kulturu: předseda:   Ondřej Kurka
Komise veřejného pořádku: předsedkyně:  Zuzana Francová
Komise životního prostředí a zemědělství: předseda:  Jan Daliba