Obecní úřad  

Úřední deska | Elektronická podatelna | Povinné info | Odběr informací

Obecní úřad Borek, Borek 61, 277 14 Dřísy
tel./fax: 326 911 945, e-mail:
info@obuborek.cz

 
  

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz


popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 
Úřední deska Obecního úřadu Borek
 
Veřejné zakázky - Profil zadavatele
text oznámení datum
vyvěšen
í
zveřejnění do
Výsledky voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 12. - 13. 1. 2018 v obci Borek 13.1.2018  
Rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.pdf 12.1.2018  
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 8.1.2018 1.1.2018  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání voleb
18.12.2017  
Předběžné rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.pdf 6.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.pdf 6.12.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
27.11.2017  
Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce Borek na rok 2017 8.11.2017  
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 8.11.2017  
Rozpočet obce Borek na rok 2018 8.11.2017  
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Borek. 21.10.2017  
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 4.10.2017  
Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce Borek na rok 2017 4.10.2017  
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 20.9.2017  
MZE - Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřevin smrk, borovice. 18.9.2017  
Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce Borek na rok 2017 13.9.2017  
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 4.9.2017  
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru 23. 9. 2017 4.9.2017  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o místě uložení písemnosti pro paní Jitku Lejčkovou, vydal FÚ pro Středočeský kraj 23.8.2017  
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017 9.8.2017  
Oznámení stavebního úřadu Všetaty 17.7.2017  
Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce Borek na rok 2017 7.6.2017 trvale  
Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce Borek na rok 2017 10.5.2017 trvale  
INFORMACE REKONSTRUKCE SILNICE
Příloha - situační mapka


 

24.4.2017  
Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.pdf
 
5.4.2017  
Závěrečný účet obce Borek za rok 2016.pdf 5.4.2017  
Oznámení o zveřejnění dokumentů.
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Borek na rok 2017.
Rozpočet obce Borek na rok 2017.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Borek na rok 2018-2019.
Závěrečný účet obce Borek za rok 2015.
20.3.2017 trvale  
Č. j. SVS/2017/032268-S NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy 13.3.2017  
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY tímto mění mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/019489-S ze dne 9.2.2017, (dále jen „MVO“), která byla vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy subtyp H5N8 v k.ú. Záryby č.k.ú. 791016, 6.3.2017  
UZSVM/S/4566/2017-HMSO - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 2. 2017
20.2.2017  
MŽP,č.j. 7149/ENV/17 - 416/630/17 - Veřejná vyhláška - OOP stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
Opatření obecné povahy

 
20.2.2017  
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy. Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Záryby č.k.ú. 791016.
Příloha: Mapka ochranného pásma
9.2.2017  
VÝSLEDKY 2. KOLA SENÁTNÍCH VOLEB 2016 V OBCI BOREK 15.10.2016  
VÝSLEDKY 1. KOLA SENÁTNÍCH VOLEB 2016 V OBCI BOREK 8.10.2016  
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 V OBCI BOREK 8.10.2016  
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Oznámení o době a místě konání voleb
21.9.2016  
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2016
Vydal: ČEZ Distribuce
9.9.2016  
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.8.2016  
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise. 8.8.2016  
Rozhodnutí o umístění stavby Spouštěná studna na pozemku č.p.p. 126/30 v k.ú. Borek 7.7.2016  
Smlouva č. 15248423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci OP ŽP. 7.12.2015 trvale 
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borek, konaného dne 6. 11. 2014, od 16:00 hodin. 10.11.2014 trvale 
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Borek 13.10.2014 trvale 
Provozní řád víceúčelového hřiště
Vydal: Obec Borek
25.9.2012 trvale
ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY    
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).