Obecní úřad  

Úřední deska | Elektronická podatelna | Povinné info | Odběr informací

Obecní úřad Borek, Borek 61, 277 14 Dřísy
tel./fax: 326 911 945, e-mail:
info@obuborek.cz

 
  

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz


popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 
Úřední deska Obecního úřadu Borek
 
Veřejné zakázky - Profil zadavatele
text oznámení datum
vyvěšen
í
zveřejnění do
Informace o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek, které se koná 21.1.2019 14.1.2019  
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
7.1.2019 31.1.2019
Návrh střednědobého výhledu na rok 2020 - 2021.pdf 19.12.2018  
Předběžné rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu obce Borek na rok 2018.pdf 19.12.2018  

Rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu obce Borek na rok 2018.pdf
19.12.2018  
Rozpočet obce Borek na rok 2019. 28.11.2018 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.12 k rozpočtu obce Borek na rok 2018 28.11.2018  
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borek konaného dne 29.10.2018   16.11.2018  
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2018
 
14.11.2018  

Návrh rozpočtu obce Borek na rok 2019.pdf
8.11.2018  
Rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu obce Borek na rok 2018. 8.11.2018  
Rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Borek na rok 2018.pdf 31.10.2018  

Veřejná vyhláška - SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY.
10.10.2018  
Opis výsledků voleb do zastupitelstva obce 6.10.2018  
Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce Borek na rok 2018. 1.10.2018  
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek 24.9. 2018 17.9.2018  
Zrušení zákazu vstupu do lesa. 10.9.2018  
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k okleštění a odstranění stromoví 10.9.2018  
Pozvánka na první zasedání volební komise 10.9.2018.pdf 5.9.2018  
Oznámení o konání voleb 2018.pdf 5.9.2018  

Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce Borek na rok 2018.
3.9.2018  
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
 
29.8.2018 31.7.2019
Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce Borek na rok 2018 1.8.2018  
Volby do Zastupitelstva obce Borek konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
25.7.2018  
Volby do Zastupitelstva obce Borek konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
25.7.2018  
Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce Borek na rok 2018 27.6.2018  
Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce Borek na rok 2018.pdf 30.5.2018  
Prohlášení obce ke GDPR 23.5.2018  
Oznámení zahájení územního řízení - Přeložka silnice II/331. 30.4.2018  
Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce Borek na rok 2018.pdf 25.4.2018  
Závěrečný účet obce Borek za rok 2017.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017.pdf
Příloha 2017.pdf
Výkaz zisku a ztrát 2017.pdf
Rozvaha 2017.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017.pdf
25.4.2018

 

 
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Borek na volební období 2018 -2022 25.4.2018  
INFORMACE o konání pravidelného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borek dne 23.4.2018 16.4.2018  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.2.2018, Středočeský kraj, obec Borek (xlsx)
11.4.2018  
Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Borek na rok 2018 28.3.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Borek na rok 2018 7.2.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Borek na rok 2018 7.2.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 8.11.2017  
Rozpočet obce Borek na rok 2018 8.11.2017  
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borek, konaného dne 6. 11. 2014, od 16:00 hodin. 10.11.2014 trvale 
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Borek 13.10.2014 trvale 
Provozní řád víceúčelového hřiště
Vydal: Obec Borek
25.9.2012 trvale
ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY    
 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).