Obec Borek  

Úřední deska | Elektronická podatelna | Povinné info | Odběr informací

Obecní úřad Borek, Borek 61, 277 14 Dřísy
tel./fax: 326 911 945, e-mail:
info@obuborek.cz

 
 

 
 

 
Územní plán obce Borek
 
ÚS - Borek centrum obce - textová část A4.pdf
Výkres 04 - A4 ŘEZ KOMUNIKACÍ AA.pdf
Výkresy 01 - 03 A3.pdf
Regulativy.pdf
 
  ÚZEMNÍ PLÁN BOREK NÁVRH, TEXTOVÁ ČÁST
  ÚZEMNÍ PLÁN BOREK ODŮVODNĚNÍ, TEXTOVÁ ČÁST
Územní plán obce Borek, čistopis květen 2012
zpracovatel : Ing.arch. Vlasta Poláčková, Urbanistický atelier UP-24
digitální zpracování : Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
   
  Seznam výkresů:
  Územní plán :
 
Odůvodnění :