Datová schránka

Datová schránka Obecního úřadu Borek

Od 26. 10. 2009 je (dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů) zprovozněna naším úřadem

Id datové schránky: 78hbgjf

Požadované formáty pro příjem zpráv do IS DS:
Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf
textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
obrázky s příponou *.jpg

Informace o datové schránce:
Jméno: Obec Borek
IČ: 00236713
Schránka je typu OVM