Kontakty

Obec Borek
Borek č. p. 61
277 14 Borek

IČ: 00236713

Telefon: 326 911 945
E-mail: info@obuborek.cz

Id. datové schránky: 78hbgjf

Číslo účtu obce: 10128171/0100

Úřední hodiny:
Pondělí  8:00 – 13:00     16:00 – 18:00
Středa    8:00 – 13:00     16:00 – 18:00

Organizační struktura:

Starosta obce: Vratislav Ryk
Místostarostka obce: Zuzana Francová

Hospodářka: Jitka Rambousková
Kronikářka: Zuzana Francová