Místní poplatky

Od roku 2024 dochází k navýšení poplatků. I tak obec přispívá na provoz systému odpadového hospodářství i na provoz kanalizace z rozpočtu obce přibližně 35 % provozních nákladů.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:
1 000 Kč za rok za osobu trvale hlášenou v obci
1 000 Kč za rok za nemovitost, pokud v ní není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Svoz komunálního odpadu probíhá každý pátek jako v loňském roce.

Poplatek za užívání kanalizace – vlastní přípojky:
1 900 Kč za osobu za rok.

Poplatek za nájem a užívání kanalizace – obecní přípojky:
2 900 Kč za osobu za rok, poplatek je vyšší o 1000 Kč, což je příspěvek do fondu oprav, z kterého se hradí opravy obecních přípojek

U poplatku za kanalizaci je rozhodující počet členů domácnosti bez ohledu na trvalé bydliště. Pokud v Borku bydlíte, měli byste platit za užívání kanalizace.

Pokud nemáte přípojku kanalizace, jste povinni doložit protokol o vodotěsnosti septiku a doklady o likvidaci splaškových odpadních vod. Kontroly provádí místně příslušný vodoprávní úřad.

Poplatek za svoz bio odpadu v hnědých popelnicích:
860 Kč za malou 120 l popelnici,
1 289 Kč za velkou 240 l popelnici.

Svoz hnědých popelnic bude každé sudé úterý od dubna do listopadu jako v loňském roce.

Poplatek za psa:
120 Kč za 1 psa za rok,
250 Kč za každého dalšího psa za rok, tj. za druhého, třetího…

PREFERUJEME PLATBU PŘEVODEM NA ÚČET OBCE – číslo účtu: 10128171/0100

Variabilní symbol je Vaše číslo popisné či evidenční, případně číslo pozemku. Pro potvrzení platby převodem, můžete zaslat informační email na info@obuborek.cz k rozlišení plateb – za kolik osob, jaké poplatky, za jaké období. Poplatky lze uhradit i v hotovosti na obecním úřadě. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu: 8:00 – 13:00 a 16:00 – 18:00 hod.

Známky na popelnice jsou k dispozici na obecním úřadě. Novou známku je potřeba nalepit na popelnici do konce února, do té doby ještě platí loňské známky. U bio odpadu stačí do konce března. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt na obecní úřad: tel. 326 911 945 nebo email info@obuborek.cz