Zápisy a usnesení ZO

Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Borek

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva OÚ Borek jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Borek.