Novinky a aktuality

Informace pro majitele nemovitostí

Sdělení Odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší,
Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

V důsledku nabytí účinnosti ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, respektive § 41 odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, dojde od 1. 9. 2024 k zákazu provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, které jsou napojeny na teplovodní soustavu ústředního topení umístěné v rodinných domech, bytových domech, bytových domech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci. 
Bude tedy nutné tyto nevyhovující kotle vyměnit za kotle vyhovující podmínkám stanoveným zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, nebo nevyhovující kotle odstavit z provozu.
Třídu kotle je možné zjistit z technické dokumentace spalovacího zdroje a také z dokladu o technickém stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. Tuto kontrolu je provozovatel tohoto spalovacího zdroje povinen provádět jednou za tři kalendářní roky a doklad o této kontrole předložit na vyžádání obecnímu úřadu s rozšířenou působností (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší). Je tedy zákonnou povinností každého provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního topení, mít platný doklad o výše uvedené kontrole. Obecní úřad s rozšířenou působností bude důsledně vyžadovat předkládání tohoto dokladu. Stále je možné podávat žádosti o finanční podporu na výměny nevyhovujících kotlů https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy

Prodej ovocných stromků a keřů

Školní statek Mělník nabízí následující ovocné stromky a keře z vlastní produkce:
Prostokořenné: jabloň, hrušeň, třešeň, meruňka 210 Kč/ks, broskvoň 240 Kč/ks, placatá broskvoň, slivoň, renkloda 250 Kč/ks
Kontejnerované: maliník, ostružiník, keřový angrešt a rybíz 120 Kč/ks moruše 180 Kč/ks, kanadské borůvky 130 Kč/ks, kustovnice, aronie, fíkovník, rakytník, líska 150 Kč/ks, třešeň, hrušeň 210 Kč/ks, réva vinná 180 Kč/ks, stromkový angrešt a rybíz 180 Kč/ks
………………………………………………………………………………….
Prodej se uskuteční:
V sobotu 23. března 2024, 14:00 – 14:10
Borek – před obecním úřadem
………………………………………………………………………………….


Více informací na tel. 602 305 239 nebo emailu skolky@zas-me.cz

ŠKOLNÍ STATEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE – STŘEDISKO MĚLNÍK
Dobrovského 1777, 276 01 Mělník

Pohodový den pro ženy

V sobotu 2. 3. 2024 se koná od 9:00 do 15:00 hodin Pohodový den pro ženy na Borku v místní restauraci, celý výtěžek je pro Ateliér 6tej smysl – handicap dílna.

Na akci můžete přispět těmito způsoby:

Bleší trh a Sekáč – cokoliv co se Vám nehodí, ale mohlo by potěšit někoho jiného a chcete věnovat do prodeje, přineste na adresu Borek č. p. 8 (Francovi) nebo v pátek 1. 3. 2024 odpoledne přímo do restaurace.

Můžete připravit něco dobrého – svou oblíbenou buchtu, pomazánku, či cokoliv jiného co věnujete do prodeje.

Nebo přispějte svou účastí, vstupné je 100 Kč.

Pro případné dotazy volejte Zuzku Francovou tel. 723 580 850.

Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Od roku 2024 dochází k navýšení poplatků. I tak obec přispívá na provoz systému odpadového hospodářství i na provoz kanalizace z rozpočtu obce přibližně 35 % provozních nákladů.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:
1 000 Kč za rok za osobu trvale hlášenou v obci
1 000 Kč za rok za nemovitost, pokud v ní není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Svoz komunálního odpadu probíhá každý pátek jako v loňském roce.

Poplatek za užívání kanalizace – vlastní přípojky:
1 900 Kč za osobu za rok.

Poplatek za nájem a užívání kanalizace – obecní přípojky:
2 900 Kč za osobu za rok, poplatek je vyšší o 1000 Kč, což je příspěvek do fondu oprav, z kterého se hradí opravy obecních přípojek

U poplatku za kanalizaci je rozhodující počet členů domácnosti bez ohledu na trvalé bydliště. Pokud v Borku bydlíte, měli byste platit za užívání kanalizace.

Pokud nemáte přípojku kanalizace, jste povinni doložit protokol o vodotěsnosti septiku a doklady o likvidaci splaškových odpadních vod. Kontroly provádí místně příslušný vodoprávní úřad.

Poplatek za svoz bio odpadu v hnědých popelnicích:
860 Kč za malou 120 l popelnici,
1 289 Kč za velkou 240 l popelnici.

Svoz hnědých popelnic bude každé sudé úterý od dubna do listopadu jako v loňském roce.

Poplatek za psa:
120 Kč za 1 psa za rok,
250 Kč za každého dalšího psa za rok, tj. za druhého, třetího…

PREFERUJEME PLATBU PŘEVODEM NA ÚČET OBCE – číslo účtu: 10128171/0100

Variabilní symbol je Vaše číslo popisné či evidenční, případně číslo pozemku. Pro potvrzení platby převodem, můžete zaslat informační email na info@obuborek.cz k rozlišení plateb – za kolik osob, jaké poplatky, za jaké období. Poplatky lze uhradit i v hotovosti na obecním úřadě. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu: 8:00 – 13:00 a 16:00 – 18:00 hod.

Známky na popelnice jsou k dispozici na obecním úřadě. Novou známku je potřeba nalepit na popelnici do konce února, do té doby ještě platí loňské známky. U bio odpadu stačí do konce března. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt na obecní úřad: tel. 326 911 945 nebo email info@obuborek.cz

Sázení stromů v Borku

Vážení spoluobčané,
děkujeme všem, kteří se podíleli na společném sousedském sázením stromů v Borku. Podařilo se odvést spoustu dobré práce a věříme, že se novým stromům bude dobře dařit. Borek je zase o něco hezčí a to díky všem zúčastněným.
Fotky z celé akce si můžete prohlédnout v nejnovější fotogalerii.

Virtuální prohlídka Borku

Vážení spoluobčané, 
prohlédněte si Borek z ptačí perspektivy za krásného podzimního odpoledne:

Loading...

Zveme Vás na:

VÝSADBA STROMŮ NA NÁVSI

Chtěli bychom Vás pozvat na výsadbu stromů na návsi, která proběhne v neděli 22. října 2023. Sázet se bude 35 listnatých stromů. Na místě budou připravené jámy, stromy, zemina, materiál na upevnění. Každá rodina si bude moc zasadit strom.
Sraz zájemců bude v 9 hodin u obecního úřadu, snad vyjde strom na všechny.
Nezapomeňte si přinést vlastní nářadí – lopatu, hrábě, ap.

Realizaci výsadby stromů podpořila Nadace ČEZ.

 

 

Zveme Vás na:

Zveme vás na TURNAJ V PÉTANQUE, který se bude konat v neděli 8. října od 13:30 hod. na našem novém hřišti na návsi.

Hra je vhodná pro všechny generace. Turnaj se bude konat na více hřištích. Hrát proti sobě budou družstva, která mohou být 2 členná nebo 3 členná.  Hrát budeme na tři kola, každé kolo trvá asi 20 minut. Přihlásit se můžete, i když jste petangue nikdy nehráli, pravidla si na místě vysvětlíme. V pauzách mezi jednotlivými koly se můžete občerstvit ve Food traktoru restaurace Borek Original. 

Prosíme zájemce, aby zaregistrovali svoje týmy nejpozději do čtvrtka 5. 10., abychom mohli zajistit dostatek hracích koulí i občerstvení.

Svůj tým můžete přihlásit ve formuláři ZDE nebo přímo na obecním úřadě.

Pravidla pétanque si můžete přečíst ZDE.

Zveme Vás do divadla

V sobotu 28. října vás zveme na zájezd do Divadla Maškara v Praze na komedii PARMA NA PLECHU, aneb Zkrocení té ženy.
Doprava je zajištěna autobusem tam i zpět, všichni mají vstup zdarma. Odjezd autobusu od Obecního úřadu Borek je v 18:00 hod. Představení začíná v 19:30 hod.
Rezervaci místa je možné provézt emailem na info@obuborek.cz nebo na tel. 326 911 945 nebo osobně na obecním úřadě.

Informace z dopravy

Od 19. 9. byl obnoven provoz přes Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi, v příloze najdete aktuální jízdní řády autobusů.

 

Svoz objemného odpadu

Od soboty 9. 9. do soboty 16. 9. 2023 bude ve sběrném dvoře k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad. Tj. nábytek, koberce, lina, apod. Prosíme o skládání odpadu, aby se do kontejneru vešlo odpadu co nejvíce.
Provozní doba sběrného dvora je pondělí a středa od 16-18 hod. a sobota 10-11 hod.