Povodně v Borku

Hrozí Borku velká voda? Už je to více jak 13 let, co Borek a jeho okolí postihla jedna z největších povodní za poslední desítky let. Hladina Labe začala stoupat 26. 3. 2006, po intenzivních deštích, které postihly hlavně východní Čechy a ke kterým se přidalo tání sněhu v horských oblastech. Hladina poměrně rychle stoupala a ke kulminaci došlo 3. 4. 2006 na úrovni 528 cm (průměrný denní průtok 1000 m3/s) v Brandýse nad Labem. Běžný stav na Labi v Brandýse je okolo 120 cm, takže je zřejmé, že nešlo o nějakou bezvýznamnou povodeň, která nastává několikrát ročně.
Z historického hlediska však o nic extrémního nešlo. Podle dochovaných záznamů průtoků na Labi v Brandýse nad Labem byla nejvýznamnější povodeň v roce 1920, kdy 16. ledna byl naměřen průměrný denní průtok 1200 m3/s. Více vody Labem protékalo i v letech 1981, 1926 a 1891.
Při povodni nebyly zatopeny žádné obytné budovy, nikdo nebyl vodou přímo ohrožen, což svědčí o prozíravosti našich předků, kteří si k bydlení vybrali místo, které voda
ohrožuje jen v opravdu velmi výjimečných případech. Česká televize i tak natočila v Borku „akční“ povodňovou reportáž, což dopřálo naší obci 5 minut slávy v hlavní večerní zpravodajské relaci.

Pohled od tůně na hospodu.


Pohled od cesty do Křenku.

Pohled na pole mezi Borkem a Křenkem.

Hospoda od Probošťáku.

Přetékající hráz mezi Boreckou tůní a Probošťákem.

Další fotky naleznete ve fotogalerii.

Text a foto JR.