Plán rozvoje obce

Plán rozvoje obce v letech 2023 – 2033

Plán rozvoje obce je střednědobý dokument určující hlavní oblasti rozvoje obce Borek. Aktivity, podněty a náměty, obsažené v tomto dokumentu, budou jedním z podkladů při sestavování rozpočtu, rozpočtového výhledu obce a budou sloužit jako podklad při dalších rozhodováních zastupitelstva obce o rozvoji obce Borek. Zpracovaný plán rozvoje obce je otevřeným materiálem, který je možné na základě dalších poznatků a námětů obyvatel a zastupitelstva doplňovat a aktualizovat, zejména s ohledem na
finanční možnosti obce. Pro realizaci jednotlivých projektů plánuje zastupitelstvo v maximální možné míře využít dotace z fondů Evropské unie, národní a krajské úrovně. Smyslem plánu rozvoje je podnítit zájem občanů o péči a vzhled obce, jejího okolí a krajinu, podporovat rozvoj společenského, kulturního a sportovního života a zkvalitňovat stav občanské vybavenosti.

Plánované oblasti rozvoje obce a zásobník projektů:
A. Obyvatelstvo a spolková činnost

Obec bude nadále přispívat finančně, technicky a organizačně na vytváření možností pro setkávání občanů, jejich aktivní účasti na rozvoji obce a posílení sounáležitosti obyvatel (podpora zájmové činnosti, volnočasových aktivit, podpora činnosti spolků, sportovních a zájmových organizací, akcí zaměřených na děti, mládež a seniory, společenských, kulturních a sportovních akcí apod.).

B. Občanská vybavenost a služby obyvatelstvu
2. Prioritou je udržení provozu restaurace se společenským sálem a obchůdku s kavárnou.
3. Vybudování úložného boxu pro výdej objednávek z eshopů.

C. Dopravní infrastruktura, komunikace
1. Rekonstrukce povrchu komunikací na pozemku č. 41/11, č. 141/3, č. 140/15 a č. 87/1.
2. Zakoupení mobilní aplikace pro zlepšení komunikace s občany.
3. Vyčištění zasakovacích pásů podél komunikace III 24418.
4. Rekonstrukce veřejného osvětlení, výměna svítidel za úsporné LED svítidla.
5. Rekonstrukce komunikace pro pěší na pozemku č. 44/18
6. Rekonstrukce chodníku na pozemku č. 41/11

D. Komunální služby, údržba, technika
1. Obec plánuje navýšení pracovního úvazku technického pracovníka pro zkvalitnění služeb údržby obce.
2. Investice do údržby a obnovy techniky na údržbu zeleně a úklid obce. Obec plánuje nákup traktoru pro odklízení sněhu, údržbu zeleně, zalévání, zametání atd. Na to hodlá využít dostupné dotační tituly.

E. Investice do obecních nemovitostí
1. Rekonstrukce podkroví budovy č. p. 52, opravené místnosti by mohli sloužit pro občany Borku jako komunitní centrum.
2. Rekonstrukce terasy restaurace.
3. Rekonstrukce příjezdové cesty včetně parkoviště a areálu restaurace.
4. Rekonstrukce toalet v restauraci.
5. Vybudování fotovoltaických systémů na obecních budovách.
6. Výměna dřevěných oken a dveří v budově obecního úřadu za plastová.
7. Výměna topení na tuhá paliva v obchodě za topení elektřinou.

F. Životní prostředí
1. Výsadba zeleně, stromů a keřů na pozemcích č. 44/50, č. 146/2 a č. 126/63
2. Rozšíření návesního veřejného prostoru na pozemku č. 44/50 a č. 44/75
3. Vybudování Pumtracku kolem ČOV.
4. Postupné rozšiřování dětského hřiště o další hrací prvky včetně posilovacích strojů pro seniory.
5. Obnova nebo nalezení nového obecně prospěšného využití přírodního fotbalového hřiště.
6. Údržba a zvelebování okolí Borecké tůně za účelem aktivního odpočinku.
7. Vyčištění Borecké svodnice. 
8. Obec se pokusí vyjednat s majiteli příslušných pozemků vytvoření vycházkového okruhu od Borecké tůně k budově ČOV.

Kontaktní informace:
Obec Borek
Borek č. p. 61, 277 14 Borek
okr. Praha-východ
Tel.: 326 911 945
E-mail: info@obuborek.cz

Plán rozvoje obce Borek byl schválen zastupitelstvem obce dne: 30. 1. 2023