Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 2/2017,
o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení.

Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Borek.

Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 4/2012,
kterou se vydává Požární řád obce Borek

Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2012
o místních poplatcích.

%d bloggers like this: