Z kroniky obce…

V kronice obce Borek je hodně informací, které mohou být pro pamětníky a i pro později narozené velmi zajímavé. Není špatné si připomenout, jak se v Borku dříve žilo. 

Z kroniky obce Borek…

Z kroniky obce Borek… II.

Z kroniky obce Borek III.

Z kroniky obce Borek IV.