O školce

LMŠ Boreček je historicky první vzdělávací zařízení v obci Borek. Lesní mateřská škola Boreček vznikla především z důvodu krásné okolní přírody, kterou děti mají na dosah a ze které mohou čerpat. Většinu vzdělávacího a poznávacího procesu děti zažijí venku, dopoledne v okolní přírodě, odpoledne na zahradě školky. Pro oběd, následný odpočinek starších dětí a pro předškolní přípravu je určen zahradní altán. Pro odpočinek mladších dětí je určen dům, kde všechny děti rovněž obědvají při nepříznivém počasí. LMŠ Boreček je stejně jako jiné státní školky od 1.9.2021 zapsána ve školském rejstříku, dostává finanční příspěvky od státu a děti v ní mohou plnit povinný rok předškolní docházky. Je pod kontrolou České školní inspekce a Krajské hygienické stanice.

MŠ je určena pro předškolní vzdělávání dětí ve věku 2 – 7 let. Maximální počet dětí ve skupině je 16. Skupinu doprovází každý den dva průvodci (1 pedagog, 1 chůva). Provoz školky probíhá ve dnech pondělí až pátek, v čase 7:30 – 16:30. Celý koncept školky je shrnut do Školního vzdělávacího programu, který vychází ze státem daného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací proces vychází z filosofie lesních mateřských škol, je inspirován prvky Montessori pedagogiky (prostředí přizpůsobené dětem, škola otevřená i pro rodiče, vedení dítěte k samostatnosti, pedagog je průvodcem a pozorovatelem, montessori pomůcky ze všech oblastí – praktický život (v LMŠ významný), smyslová výchova, matematika, jazyk, kosmická výchovy). Dále také přístupem “Respektovat a být respektován”, který se také k pedagogice Montessori úzce váže.