Důležité odkazy

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

Portál veřejné správy ČR – http://www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra ČR – Občan na úřadě – http://www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – http://www.mpsv.cz
Portál státní správy ČR – http://www.statnisprava.cz/
Portál veřejné správy ČR – Na úřad přes internet – http://www.gov.cz

Služby, které poskytuje Obecní úřad Dřísy

Matrika
Ověřené výpisy ze systému CzechPOINT

Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi:

Žádost o vydání občanského průkazu
Žádost o vydání řidičského průkazu
Žádost o vydání pasu

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
(obec s rozšířenou působností pro obec Borek)

Krajský úřad Středočeského kraje

FORM.CZ Formuláře na internetu

Úřady pro obce ve středočeském kraji

Provozovatelem portálu ePUSA je Ministerstvo vnitra ČR. ePUSA spolupracuje s projektem Czech POINT. CzechPOINT
Obecní úřad Dřevčice,  Dřevčice 73, 250 01  Brandýs n/L
Portál Justice.cz
Obchodní rejstřík
Portál veřejné správy
České republiky
Portál Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Databáze dokumentů
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ
A KATASTRÁLNÍ
PRAHA A JEJÍ MČ
DATA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU http://www.praha.czso.
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz