Rytmus dne

7:30 – 8:45 – příchod dětí do LMŠ Boreček, vzdělávání, práce s montessori pomůckami, volná hra
8:45 – 9:00 – ranní kruh s říkankou, zpěv, pohyb, tanec, informování dětí o tématu dne, akcích, pravidlech
9:00 – 9:15 – svačina
9:30-10:00 – hygiena, cesta na předem domluvené stanoviště, svačina v terénu,
10:00 – 11:30 – řízená a spontánní činnost v terénu
11:30 – 12:00 – uzavření dopoledne v terénu a přesun do zázemí
12:00 – 12:15 – hygiena, příprava na oběd
12:15 – 12:45 – oběd
12:45 – 13:00 – vyzvedávání dětí po obědě
13:00 – 14:30 – odpočinek a relaxace při poslechu hudby a pohádek, řízená a spontánní činnost dětí
14:30 – 15:00 – hygiena a svačina
15:00 – 16:30 – odpolední řízená činnost, volná hra dětí
Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.