Obecní úřad

Obec Borek
Borek č. p. 61, 277 14 Borek

Tel.: 326 911 945
E-mail: info@obuborek.cz

Id. datové schránky: 78hbgjf

IČ: 00236713
Číslo účtu obce: 10128171/0100

Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8:00 – 13:00 a 16:00 – 18:00 hod.
V jiných dnech a časech po dohodě na tel. 724 181 079.

Organizační struktura obecního úřadu:
Starosta obce: Vratislav Ryk
Místostarostka obce: Zuzana Francová

Hospodářka: Jitka Rambousková
Kronikářka: Zuzana Francová