Obecní úřad

Obec Borek
Borek 61, 277 14 Borek

Tel.: 326 911 945
E-mail: info@obuborek.cz

Id. datové schránky: 78hbgjf

IČ: 00236713
Číslo účtu obce: 10128171/0100

Úřední hodiny:
Pondělí 8,00 – 13,00 a 16,00 – 18,00
Středa   8,00 – 13,00 a 16,00 – 18,00

V jiných dnech a časech po dohodě na tel. 724 181 079 nebo emailem na info@obuborek.cz

Organizační struktura obecního úřadu:
Starosta obce: Vratislav Ryk
Místostarosta obce: Ing. Jiří Halbrštát

Hospodářka: Jitka Rambousková
Kronikářka: Zuzana Francová