Úřední deska

Text oznámení Datum vyvěšení Datum sejmutí  
INFORMACE o konání zastupitelstva 07-2024 22. 7. 2024 29. 7. 2024
Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce Borek na rok 2024 2. 7. 2024 31. 12. 2024
Závěrečný účet DSO Svazková škola Stará Boleslav za rok 2023 30. 6. 2024 30. 6. 2025
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Bolševník velkolepý 18. 6. 2024 04. 7. 2024
INFORMACE o konání zastupitelstva 6-2024 17. 6. 2024 24. 6. 2024
Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce Borek na rok 2024 03. 6. 2024 31. 12. 2024
Rozhodnutí – Pískovna Borek – Zařízení k úpravě odpadů 22. 5. 2024 07. 6. 2024
DSO Svazková škola Stará Boleslav – Návrh závěrečného účtu za rok 2023 22. 5. 2024  
INFORMACE o konání zastupitelstva 5-2024 20. 5. 2024 27. 5. 2024
Opatření obecné povahy – Opakované zveřejnění návrhu ke stanovení změny záplavového území Labe 13. 5. 2024 30. 5. 2024
VOLBY EP 2024 – Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení 9. 5. 2024 21. 5. 2024
VOLBY EP 2024 – Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 9. 5. 2024 16. 5. 2024
VOLBY 2024 – Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 9. 5. 2024 9. 6. 2024
Záměr obce – pronájem pozemku 88-3 k. ú. Borek nad Labem 9. 5. 2024 27. 5. 2024

Závěrečný účet obce Borek za rok 2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023
FIN2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2023
Příloha 2023
Rozvaha 2023
Výkaz zisku a ztráty 2023

6. 5. 2024 30. 6. 2024
Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce Borek na rok 2024 6. 5. 2024 31. 12. 2024
Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2024 30. 4. 2024 31. 5. 2024
Rozpočet DSO Svazková škola Stará Boleslav na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Svazková škola Stará Boleslav 2024-2026
26. 4. 2024 31. 12. 2024
VOLBY EP 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 23. 4. 2024 9. 6. 2024
INFORMACE o konání zastupitelstva 4-2023 22. 4. 2024 29. 4. 2024
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Vlk obecný 15. 4. 2024 2. 5. 2024
Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí 2024 15. 4. 2024 15. 5. 2024
FIN2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2023
Výkaz zisku a ztráty 2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023
Rozvaha 2023
Příloha 2023
12. 4. 2024

29. 4. 2024

Záměr obce pronájem části pozemku parc. č. 148-3 a 148-1 k. ú. Borek nad Labem 12. 4. 2024 29. 4. 2024
Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru – zařízení k úpravě odpadů Pískovna Borek 10. 4. 2024 26. 4. 2024
DSO Svazková škola Stará Boleslav – Návrh rozpočtu 2024
DSO Svazková škola Stará Boleslav – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026
7. 4. 2024 26. 4. 2024
Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Borek na rok 2024 27. 3. 2024 31. 12. 2024
INFORMACE o konání zastupitelstva 03-2024 18. 3. 2024 24. 3. 2024
Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2023 15. 3. 2024 30. 4. 2024
Výsledky odpadového hospodářství 2023 1. 3. 2024 1. 4. 2024
Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2023 1. 3. 2024 1. 4. 2024
Rozpočet DSO 2024 – Svazková škola Stará Boleslav 21. 2. 2024 8. 3. 2024

INFORMACE o konání zastupitelstva 2-2024

18.2.2024 26.2.2024
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Borek na rok 2024 31. 1. 2024 31. 12. 2024
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Borek na rok 2024 31. 1. 2024 31. 12. 2024
INFORMACE o konání zastupitelstva 1-2024 22. 1. 2024 29. 1. 2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – LMŠ Boreček 2024 18. 1. 2024 18. 1. 2027
Veřejná vyhláška – vlk obecný
Návrh opatření obecné povahy – vlk obecný
2. 1. 2024 19. 1. 2024
Rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu obce Borek na rok 2023 19. 12. 2023 31. 12. 2023
Rozpočet obce Borek na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Borek na rok 2025-2026
4. 12. 2023 31. 12. 2024
Rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu obce Borek na rok 2023 29. 11. 2023 31. 12. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1-2023
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1-2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

29. 11. 2023 18. 12. 2023
INFORMACE o konání zastupitelstva 11-2023 20.11. 2023 27. 11. 2023
Rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu obce na rok 2023 15. 11. 2023 31. 12. 2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 – 2025
Návrh rozpočtu obce Borek na rok 2024

10. 11. 2023 27. 11. 2023
INFORMACE o konání zastupitelstva 10-2023 23. 10. 2023 30. 10. 2023
Veřejná vyhláška – Aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje 6. 10. 2023 7. 11. 2023
Záměr obce – právo stavby – přípojky ČEZ 5. 10. 2023 23. 10. 2023
Rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Borek na rok 2023 26. 9. 2023 31. 12. 2023
Záměr obce – právo stavby ČEZ přípojka 18. 9. 2023 5. 10. 2023
INFORMACE o konání zastupitelstva 09-2023 18. 9. 2023 25. 9. 2023
Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce Borek na rok 2023 31. 8. 2023 31. 12. 2023
INFORMACE o konání zastupitelstva 8-2023 21. 8. 2023 28. 8. 2023
Veřejná vyhláška_Dlouha_Tereza 7. 8. 2023 24. 8. 2023
Z důvodu čerpání dovolené bude od 14. do 16. 8. 2023 uzavřen obecní úřad. 2. 8. 2023 17. 8. 2023
Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce Borek na rok 2023 2. 8. 2023 31. 12. 2023
Informace o konání zastupitelstva 07-2023 24. 7. 2023 31. 7. 2023
Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce Borek na rok 2023 12. 7. 2023 31. 12. 2023
Výjimka z nočního klidu 12-08-2023 10. 7. 2023 14. 8. 2023
INFORMACE o konání zastupitelstva 6-2023 19. 6 2023 26. 6. 2023
Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce Borek na rok 2023 5. 6. 2023 31. 12. 2023
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 115-2023
  1. 6. 2023
18. 6. 2023
INFORMACE o konání zastupitelstva 05-2023

22. 5. 2023

29. 5. 2023
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 115-2023

15. 5. 2023

31. 5. 2023
Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce Borek na rok 2023

27. 4. 2023

31. 12. 2023
Závěrečný účet obce Borek za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
FIN2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022
Příloha 2022
Rozvaha 2022
Výkaz zisku a ztráty 2022

27. 4. 2023

30. 6. 2024
Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2023

25. 4. 2023

25. 5. 2023
INFORMACE o konání zastupitelstva 04-2023

17. 4. 2023

24. 4. 2023
Výjimka z nočního klidu 30. 4. 2023

5. 4. 2023

30. 4. 2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2022
FIN2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022
Příloha 2022
Rozvaha 2022
Výkaz zisku a ztráty 2022

5. 4. 2023

24. 4. 2023
Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce Borek na rok 2023

4. 4. 2023

31. 12. 2023
Informace o konání zastupitelstva 3-2023

20. 3. 2023

27. 3. 2023
Porovnání cen stočného

14. 3. 2023

30. 4. 2023
Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Borek na rok 2023

3. 3. 2023

31. 12. 2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci brožura
Neznámí vlastníci 2023

3. 3. 2023

1. 1. 2024
Výsledky odpadového hospodářství 2022

22. 2. 2023

22. 3. 2023

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 2023

22. 2. 2023

18. 5. 2023

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

21. 2. 2023

28. 2. 2023

INFORMACE o konání zastupitelstva 2-2023

20. 2. 2023

27. 2. 2023

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Borek na rok 2023

7. 2. 2023

31. 12. 2023

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Borek na rok 2023

7. 2. 2023

31. 12. 2023

INFORMACE o konání zastupitelstva 1-2023

23. 1. 2023

30. 1. 2023

VOLBY 2023 – Informace pro voliče – hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 2. kolo voleb

19. 1. 2023

29. 1. 2023

Dražební vyhláška – Chalupová

13. 1. 2023

18. 2. 2023

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Křenek z. s.

9. 1. 2023

24. 1. 2023

VOLBY 2023 – Telefonní čísla a postup hlasování do přenosné hlasovací schránky při karanténě s COVID-19

9. 1. 2023

16. 1. 2023

VOLBY 2023 – Telefonní čísla a postup hlasování do přenosné hlasovací schránky při karanténě

4. 1. 2023

16. 1. 2023

VOLBY 2023 – Umístění volebních stanovišť drive-in

29. 12. 2022

26. 1. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – LMŠ Boreček 2023

22. 12. 2022

22. 12. 2025

Poplatky za kanalizaci 2023
Kalkulace stočného – 2023

21. 12. 2022

16. 1. 2023

Rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

20. 12. 2022

31. 12. 2022

OZV k místnímu poplatku za odpadové hospodářství 2/2022
Oznámení o zveřejnění OZV 2/2022

20. 12. 2022

18. 1. 2023

VOLBY 2023 – Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení

14. 12. 2022

10. 1. 2023

VOLBY 2023 – Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

14. 12. 2022

16. 12. 2022

VOLBY 2023 – Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR

16. 12. 2022

28. 1. 2023

Stanovení místní úpravy provozu – Sběrný dvůr Borek
DIO – Sběrný dvůr Borek

13. 12. 2022

29. 12. 2022

INFORMACE o konání zastupitelstva 12-2022

12. 12. 2022

19. 12. 2022

Střednědobý výhled rozpočtu obce Borek na rok 2024-2025

5. 12. 2022

31. 12. 2023

Rozpočet obce Borek na rok 2023

5. 12. 2022

31. 12. 2023

Rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

5. 12. 2022

31. 12. 2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volba prezidenta 2023

23. 11. 2022

13. 1. 2022

INFORMACE o konání zastupitelstva 11-2022

21. 11. 2022

28. 11. 2022

Návrh rozpočtu obce Borek na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Borek na rok 2024-2025

10. 11. 2022

28. 11. 2022

Veřejná vyhláška MZE – lesní hospodářství
Příloha č. 1 – vyhláška MZE

3. 11. 2022

5. 12. 2022

Veřejná vyhláška – Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikací
Příloha – DIO sběrný dvůr

2. 11. 2022

21. 11. 2022

Rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

2. 11. 2022

31. 12. 2022

Výsledky odpadového hospodářství 2021

25. 10. 2022

25. 11. 2022

INFORMACE o konání zastupitelstva 10-2022

24. 10. 2022

31. 10. 2022

INFORMACE o konání ustavujícího zastupitelstva 10-2022

10. 10. 2022

17. 10. 2022

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

3. 10. 2022

20. 10. 2022

Rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

23. 9. 2022

31. 12. 2022

INFORMACE o konání zastupitelstva 9-2022

14. 9. 2022

21. 9. 2022
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Nedostatečně identifikovaní vlastníci – brožura

6. 9. 2022

10. 10. 2022
Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

5. 9. 2022

31. 12. 2022
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Borek a do Senátu Parlamentu České republiky

31. 8. 2022

1. 10. 2022
Veřejná vyhláška – Převzetí lesních hospodářských osnov

29. 8. 2022

14. 9. 2022
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 2022

10. 8. 2022

1. 9. 2022
Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínu školení 2022

10. 8. 2022

13. 9. 2022
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 8-9-2022

5. 8. 2022

8. 9. 2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volby 2022

3. 8. 2022

24. 9. 2022
Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

29. 7. 2022

31. 12. 2022
Záměr obce – právo stavby – ČEZ přípojka

25. 7. 2022

11. 8. 2022
Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu
DIO – přípojka p. č. 146-14

22. 7. 2022

8. 8. 2022
Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

29. 6. 2022

31. 12. 2022
INFORMACE o konání zastupitelstva 7-2022

18. 7. 2022

25. 7. 2022
Návrh opatření obecné povahy – odchylný postup pro usmrcování kormoránů
Veřejná vyhláška – kormoráni
  1. 7. 2022
17. 7. 2022
INFORMACE o konání zastupitelstva 6-2022

20. 6. 2022

27. 6. 2022
Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

9. 6. 2022

31. 12. 2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Labe2

23. 5. 2022

13. 6. 2022
INFORMACE o konání zastupitelstva 5-2022

23. 5. 2022

30. 5. 2022
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub

20. 5. 2022

15. 6. 2022
Veřejná vyhláška veřejné jednání 6-6-2022 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

2. 5. 2022

  1. 6. 2022
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Borek

27. 4. 2022

23. 9. 2022
Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2021

27. 4. 2022

30. 6. 2022

Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

27. 4. 2022

31. 12. 2022

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí 2022

26. 4. 2022

26. 5. 2022

Záměr obce – právo stavby ČEZ přípojka

25. 4. 2022

16. 5. 2022

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II-331 – prodloužení IV. etapy
Příloha – prodloužení IV. etapy

20. 4. 2022

6. 5. 2022

Informace o konání zastupitelstva 4-2022

13. 4. 2022

25. 4. 2022

Závěrečný účet obce Borek za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2021
Výkaz zisku a ztráty 2021
Rozvaha 2021
Příloha 2021
FIN2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021

30. 3. 2022

30. 6. 2023

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

30. 3. 2022

31. 12. 2022

INFORMACE o konání zastupitelstva 3-2022

21. 3. 2022

28. 3. 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2021
Výkaz zisku a ztráty 2021
Rozvaha 2021
Příloha 2021
Návrh závěrečného účtu 2021
FIN2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021

11. 3. 2022

28. 3. 2022

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu – výměna elektr. kabelu
Návrh DIO – výměna elektr. kabelu – AZ Elektrostav

7. 3. 2022

23. 3. 2022

Záměr obce – prodej části pozemku

7. 3. 2022

25. 3. 2022

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – uzavírka silnice II-331 – DIO.pdf
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – uzavírka silnice II-331 – propustek

2. 3. 2022

18. 3. 2022

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

2. 3. 2022

31. 12. 2022

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

28. 2. 2022

28. 2. 2024

INFORMACE o konání zastupitelstva 2-2022 21. 2. 2022

28. 2. 2022

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Borek na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Borek na rok 2022
2. 2. 2022

31. 12. 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – LMŠ Boreček 2022 2. 2. 2022

2. 2. 2025

Změna položky rozpočtové skladby – Rozpočet obce Borek na r. 2022 1. 2. 2022

31. 12. 2022

OOP Národní plán povodí Labe
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
31. 1. 2022

16. 2. 2022

OOP Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Oznámení o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
31. 1. 2022

16. 2. 2022

OZV č. 1-2022 kterou se mění OZV č. 1-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV 1-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zveřejnění OZV č. 1-2022 kterou se mění OZV č. 1-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
25. 1. 2022

10. 2. 2022

Informace o konání zastupitelstva 1/2022 17. 1. 2022

24. 1. 2022

Rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu obce Borek na rok 2021 21. 12. 2021

31. 12. 2021

Rozpočet obce Borek na rok 2022 13. 12. 2021

31. 12. 2022

Střednědobý výhled rozpočtu obce Borek na rok 2023-2024 13. 12. 2021

31. 12. 2022

Záměr obce – nájem pozemku (obchvat Stará Boleslav) 3. 12. 2021

20. 12. 2021

Obecně závazná vyhláška 1-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 2. 12. 2021

20. 12. 2021

Obecně závazná vyhláška 2-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 2. 12. 2021

20. 12. 2021

Obecně závazná vyhláška 3-2021 požární řád 2. 12. 2021

20. 12. 2021

Rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu obce Borek na rok 2021 1. 12. 2021

31. 12. 2021

Dražební vyhláška č. e. 17 26. 11. 2021

5. 1. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 11-2021 22. 11. 2021

29. 11. 2021

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu II-331 – uzavirka 2022
DIO – BUS Borek – IV etapa
DIO – BUS Borek – V etapa
Návrh DIO – oprava komunikace II-331
12. 11. 2021

29. 11. 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 – 2024 12. 11. 2021

29. 11. 2021

Návrh rozpočtu obce Borek na rok 2022 8. 11. 2021

29. 11. 2021

Rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Borek na rok 2021 27. 10. 2021

31. 12. 2021

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 21. 10. 2021

15. 11. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 10/2021 18. 10. 2021

25. 10. 2021

Seznam volebních stanovišť ve Středočeském kraji pro hlasování drive-in
Hlasování do zvláštní přenosné schránky
Zvláštní způsoby hlasování
5. 10. 2021

10. 10. 2021

Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce Borek na rok 2021 1. 10. 2021

31. 12. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 9/2021 20. 9. 2021

27. 9. 2021

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 13. 9. 2021

10. 10. 2021

Vyrozumění členům okrskové volební komise o termínu školení 13. 9. 2021

10. 10. 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 13. 9. 2021

10. 10. 2021

Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
10. 9. 2021

10. 10. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – LMŠ Boreček 3. 9. 2021

3. 9. 2024

Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce Borek na rok 2021 3. 9. 2021

31. 12. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 8-2021 23. 8. 2021

30. 8. 2021

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volby 2021 23. 8. 2021

9. 10. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 12-8-2021

5. 8. 2021

12. 8. 2021

Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce Borek na rok 2021 29. 7. 2021

31. 12. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 7b/2021 19. 7. 2021

26. 7. 2021

Záměr obce o pronájmu pozemků a nebytových prostor MŠ.

8. 7. 2021

26. 7. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 7/2021 30. 6. 2021

7. 7. 2021

Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce Borek na rok 2021 30. 6. 2021

31. 12. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 28. 6. 2021 21. 6. 2021

28. 6. 2021

Oznámení o pronájmu – restaurace Borek 21. 6. 2021

7. 7. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 6/2021 9. 6. 2021

18. 6. 2021

Výzva k podání nabídek – Vybavení LMŠ Boreček
Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Krycí list nabídky
Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 4 Podmínky dodání
7. 6. 2021

17. 6. 2021

Výzva k podání nabídek – Zázemí Lesní MŠ Boreček
Příloha č. 1 Soupis výkonů – položkový rozpočet
Příloha č. 2 Projektová dokumentace
Příloha č. 3 Krycí list nabídky
Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dílo
2. 6. 2021

17. 6. 2021

Veřejná vyhláška – oznámení a výzva k uplatnění připomínek – Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 1. 6. 2021

18. 6. 2021

Veřejná vyhláška – oznámení a výzva k uplatnění připomínek – Národní plán Povodí Labe
Návrh opatření obecné povahy – Národní plán Povodí Labe
1. 6. 2021

18. 6. 2021

Veřejná vyhláška – změna územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1. 6. 2021

7. 7. 2021

Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce Borek na rok 2021 1. 6. 2021

31. 12. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 5/2021 24. 5. 2021

31. 5. 2021

Seznam přijatých uchazečů Lesní mateřská škola Boreček 21. 5. 2021

7. 6. 2021

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 10. 5. 2021

15. 6. 2021

Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2020 30. 4. 2021

31. 5. 2021

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce Borek na rok 2021 27. 4. 2021

31. 12. 2021

Závěrečný účet obce Borek za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2020
Výkaz zisku a ztráty 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020
Rozvaha 2020
Příloha 2020
27. 4. 2021

30. 6. 2022

Informace pro rodiče k zápisu do LMŠ Boreček 2021-2022
Kritéria pro přijetí dětí LMŠ Boreček 2021-2022
Žádost o přijetí 2021-2022 LMŠ Boreček

22. 4. 2021

11. 6. 2021

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí 2021 26. 4. 2021

26. 5. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 4b-2021 19. 4. 2021

26. 4. 2021

Veřejná vyhláška – Stanovení PÚP – místní komunikace p. č. 138-11 9. 4. 2021

26. 4. 2021

Výzva k podání nabídek – Sběrný dvůr Borek
Zadávací dokumentace
Položkový rozpočet
Čestné prohlášení
Technická zpráva
Projektová dokumentace
9. 4. 2021

26. 4. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 4/2021 8. 4. 2021

15. 4. 2021

Veřejná vyhláška daň z nemovitostí 9. 4. 2021

11. 5. 2021

Návrh závěrečného účtu 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2020
Výkaz zisku a ztráty 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020
Rozvaha 2020
Příloha 2020
7. 4. 2021

26. 4. 2021

Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách
Mimořádné-opatření-testování-zaměstnanců-ve-školách
Mimořádné-opatření-testování-u-přijímacích-zkoušek-s-platností-od-26.-dubna-2021
Mimořádné-opatření-–-poskytovatelé-zdravotních-služeb-a-poskytovatelé-lůžkové-péče-s-účinností-od-7.-4.-2021
Mimořádné-opatření-–-poskytnutí-informací-mezi-Všeobecnou-zdravotní-pojišťovnou-ČR-a-ÚZIS-s-účinností-od-10.-4.-2021
Mimořádné-opatření-podmínky-vycházek-u-poskytovatelů-sociálních-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání
Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání
Mimořádné-opatření-omezení-obchodu-a-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání
Mimořádné-opatření-omezení-návštěv-věznice-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání
Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání
Mimořádné-opatření-–-interval-pro-podání-druhé-dávky-vakcíny-proti-covid-19-s-účinností-od-10.-4.-2021
7. 4. 2021

7. 5. 2021

Výjimky z omezení pohybu ve Středočeském kraji 1. 4. 2021

31. 5. 2021

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Borek na rok 2021 30. 3. 2021

31. 12. 2021

Konkurs na ředitele LMŠ Boreček 30. 3. 2021

14. 4. 2021

Záměr prodej pozemků 30. 3. 2021

22. 4. 2021

Krizová opatření  29. 3. 2021

12. 4. 2021

Veřejná vyhláška uzavírka silnice II-331
Přechodná úprava provozu uzavírka silnice II-331
23. 3. 2021

8. 4. 2021

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru Wakeboardového areálu

22. 3. 2021

7. 4. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 3b/2021 22. 3. 2021

29. 3. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 3/2021 5. 3. 2021

15. 3. 2021

Nozový stav a aktuální opatření vlády
Otázky a odpovědi
Potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce
Formulář cesty mimo práci
Čestné prohlášení vzor
27. 2. 2021

28. 3. 2021

Oznámení o pronájmu restaurace Borek 26. 2. 2021

15. 3. 2021

Nedostatečně identifikovaní vlastníci – brožura
Nedostatečně identifikovaní vlastníci – seznam
25. 2. 2021

25. 3. 2021

Mimořádné opatření izolace a karanténa od 1. 3. 2021 do odvolání
Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 25. 2. 2021 do odvolání
23. 2. 2021

31. 5. 2021

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Borek na rok 2021  23. 2. 2021

31. 12. 2021

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Borek na rok 2021 23. 2. 2021

31. 12. 2021

Dražební vyhláška 23. 2. 2021

24. 3. 2021

Záměr obce zřídit právo stavby 22. 2. 2021

15. 3. 2021

INFORMACE o konání zastupitelstva 2/2021 15. 2. 2021

22. 2. 2021

Usnesení vlády ČR:

zmena-zamestnavatele-0141
zakaz-navstev-0131
vychazky-0132
volny-pohyb-0127
veznice-0133
urcene-skoly-0130
socialni-davky-0143
skoly-0129
Rozhodnuti_HT_c_3_2021_skoly_podepsane
organy-verejne-moci-0128
omezeni-okresu-0134
nouzovy-stav-0125
maloobchod-0126
lekarske-prohlidky-0137
kriticka-infrastruktura-0135
cestne-prohlaseni-0137

15. 2. 2021

28. 2. 2021

Oznámení o veřejném ústním jednání ohledně Wakeboardového areálu

28. 1. 2021

1. 3. 2021

Mimořádná veterinární opatření 26. 1. 2021

26. 4. 2021

Usnesení vlády ČR č. 55
Usnesení vlády ČR č. 56
Usnesení vlády ČR č. 57

22. 1. 2020

15. 2. 2020

INFORMACE o konání zastupitelstva 1/2021 18. 1. 2021

25. 1. 2021

Rozhodnutí ZZR Wakeboardový areál 13. 1. 2021

30. 1. 2021

UV_č_14_2021
UV_č_13_2021
UV_č_12_2021
8. 1. 2021

22. 1. 2021

Archiv úřední desky