Statistika není nuda…

Počet obyvatel Borku trvale rostl od založení obce v roce 1777 až do roku 1950. Za socialismu počet obyvatel stagnoval či mírně klesal. V roce 1991 měl Borek 155 stálých obyvatel, což bylo o 3 méně než v roce 1938 a nejnižší počet obyvatel v novodobé historii měl Borek v roce 1999 – 132. Mladí lidé z venkova odcházeli do měst, kde bylo více pracovních příležitostí a na venkov se vraceli jen na víkendové chaty a chalupy. Množství rekreačních objektů rostlo až do 90. let dvacátého století. Okolo roku 2000 se začal trend obracet a stále více lidí zatoužilo po životě na venkově. Počet nově postavených domů začal rychle růst a na začátku roku 2019 měl Borek 320 trvale hlášených obyvatel, ale celkem žije v obci cca 368 obyvatel.

 

Rozložení obyvatel Borku podle věku k 1. 1. 2019.

 

Poměr mužů a žen v Borku v posledních letech.

Následující tabulka dokumentuje demografický vývoj mezi lety 1971 – 2017 a obsahuje mnoho zajímavých skutečností.
Například v roce 1992 nezemřel ani jediný občan Borku. Naopak v letech 1975, 1976, 1981 a 1999 se do Borku nenarodilo ani jediné dítě, což je zajímavé zejména ve srovnání s „babyboomem“ takzvaných „Husákových dětí“ v 70. letech minulého století.
Nejvíce obyvatel Borek ztratil v roce 1975, kdy úbytek obyvatel dosáhl čísla 12.
Maximálního přírůstku naopak obec dosáhla roku 2016 – počet obyvatel se zvýšil o 23, nejvíce dětí se do Borku narodilo v roce 2010 – 7.

Statistika sňatků a rozvodů od roku 1991 – bezpečně vedou sňatky v poměru 22:12.

V roce 2019 je v Borku hlášeno 79 psů.

 

 

 

 

V Borku je zatím celkem 205 nemovitostí, z toho 200 nemovitostí slouží k bydlení či rekreaci.
135 má přidělené č. popisné (poslední je zatím 139)
64 má přidělené č. evidenční (poslední je 82)
6 nemá zatím přidělené číslo (ještě nejsou zkolaudované, ale už se v nich bydlí)

Na kanalizaci je připojeno 166 objektů, nepřipojených je zatím cca 34 nemovitostí.

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Obec Borek, Wikipedie.