Nakládání s odpady

Odpadové hospodářství Obce Borek

Sběrný dvůr Borek se nachází na pozemku parc. č. 41/41 k. ú. Borek nad Labem.
Vjezd je z boční ulice vedle školky, v případě potřeby lze autem zajet až ke kontejnerům.

Provozní doba – Sběrný dvůr Borek
Pondělí: 16.00 – 18.00 hod.
Středa: 16.00 – 18.00 hod.
Sobota: 10.00 – 11.00 hod.

V úředních hodinách, jsou kontejnery přístupné i cestou kolem obecního úřadu.

Sběrný dvůr Borek je určen výhradně pro občany obce Borek zapojených do obecního systému odpadového hospodářství, není určen pro původce odpadu z podnikatelské činnosti a pro osoby, které nemají v obci Borek trvalý pobyt.

K dispozici jsou kontejnery na:
– Papír
– Sklo
– Plasty
– Kovy
– Textil
– Olej a tuk
– Nápojové kartony
– Stavební a demoliční odpady – množství tohoto odpadu je omezeno maximálně 50 kg na osobu za rok
– Objemný odpad

Z nebezpečných odpadů je možné odevzdat:
– Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
– Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
– Rozpouštědla, kyseliny, zásady, foto chemikálie, pesticidy
– Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
– Motorové, převodové a mazací oleje
– Jiná nepoužitelná léčiva
– Baterie a akumulátory
– Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

Kontejner na bio odpad je umístěn na návsi vedle zvoničky, je celoročně volně přístupný.

Volně přístupné jsou i kontejnery na papíry a plasty umístěné vedle obchodu.

Svoz bio odpadu v hnědých popelnicích probíhá od dubna do listopadu každých 14 dní v úterý v sudém týdnu.

duben: 2. 4. 16. 4. 30. 4.
květen: 14. 5. 28. 5.  
červen: 11. 6. 25. 6.  
červenec: 9. 7. 23. 7.  
srpen: 6. 8. 20. 8.  
září: 3. 9. 17. 9.  
říjen: 1. 10. 15. 10. 29. 10.
listopad: 12. 11. 26 .11.  

Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) probíhá mobilní svoz nebezpečného odpadu, barev, pneumatik na osobní auta, elektrospotřebičů a dalšího odpadu. Podrobné informace budou zveřejněny vždy před termínem odvozu.

Kontejner na starý nábytek a další velkoobjemový odpad je na sběrném dvoře k dispozici celoročně.

Ve sběrném dvoře můžete odkládat nepotřebný textil. Textil musí být zabalený do igelitového pytle či tašky. Pytle se pak shromažďují na místě k tomu učeném v buňce ve sběrném dvoře. Bližší informace o spolupráci s firmou Dimatex naleznete v příloze.

Novinkou ve sběrném dvoře je re-use centrum. To je místo, kam můžete bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z vaší domácnosti, které byste jinak vyhodili. Např. dětské či sportovní vybavení – brusle, lyže, koloběžky, jízdní kola, kočárky, podsedáky a autosedačky či dětské hračky (mimo textilní výrobky), více informací naleznete v provozním řádu v příloze.

Výsledky odpadového hospodářství 2022

Výsledky odpadového hospodářství 2021