Oficiální symboly obce Borek

Předávací dekretObec Borek má oficiální znak a vlajku. Na Dni obce Borek, který se konal 20. 5. 2017 proběhlo hlasování obyvatel obce o navržených symbolech. Občané vybírali ze 3 návrhů, návrh č. 1 s velkým náskokem hlasů vyhrál. Následně byl znak 7. 8. 2017 schválen zastupitelstvem. Dne 21. 3. 2018 podvýbor pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky žádost o udělení znaku obci Borek schválil a doporučil, aby byly symboly v navrhované podobě uděleny. Oficiální předání proběhlo 25. 6. 2018.

Vítězný návrh byl autorem Mgr. Janem Tejkalem popsán těmito slovy:
„Sníženě vlnitě dělený štít s borovicí přirozených barev vyrůstající z dolního okraje štítu. Horní pole zlaté. Dolní pole pětkrát modro-stříbrně vlnitě dělené.“
Borovice v přirozených barvách vykresluje název obce a její polohu na okraji lesa – jedná se tedy o tzv. mluvící znamení. Vlnité dělení štítu a dolního znakového pole připomíná polohu obce na pravém břehu řeky Labe a další vodní plochy na obecním katastru. Na popsaný geografický charakter obce odkazují i zvolené znakové tinktury (tj. heraldické barvy a kovy), když zelená a hnědá barva představují heraldickou reflexi přirozených barev borovice a tedy vyjádření polohy obce u lesů, zatímco stříbrná a modrá připomínají řeku Labe a zlatá zase těžbu písku.

Tisková data ve vektorech v barvách CMYK si můžete stáhnout zde: vlajka, znak, v barvách RGB zde: vlajka, znak a znak v černé a bílé zde.

Neúspěšné návrhy si můžete prohlédnout zde: