Nejčastější dotazy (FAQ):

Jaké aktivity, kroužky, výlety nabízí vaše školka?

Aktivity ve školce propojujeme především se střídáním ročních cyklů,změnou přírody okolo nás a s českými svátky a tradicemi. Děti poznávají přírodu za každého počasí. Během týdne mají navíc cvičení jógy a výuku anglického jazyka hravou formou. Pořádáme akce i pro rodiny školkových dětí a podporujeme spolupráci při pořádání akcí samotnou obcí. S dětmi pořádáme výlety mimo obec a objevujeme okolí, zejména Brandýs se Starou Boleslaví. Během školního roku se děti účastní divadelních představení, výstav či návštěvy knihovny, navštěvují nás také nejrůznější odborníky, kteří se dětem věnují – např. keramika, vzdělávací programy, divadla atd.

Musí děti u vás ve školce spát?

Doba odpočinku nastává po obědě. V chladnějších dnech děti u nás tráví větší část dne venku, za teplejšího počasí to může být i celý celý den. Tento čas je strávený aktivním pohybem, po němž děti odpočinek často uvítají. Odpočinek je dobou, kdy děti většinou poslouchají čtenou pohádku či relaxují. Některé děti usínají, jiné nikoliv. Každého potřeby jsou individuální a my k nim přihlížíme a snažíme se domluvit s dítětem dle jeho aktuálních potřeb. Dětem, které nespí je po krátkém odpočinku v době poledního klidu dále nabídnuta klidová činnost (prohlížení knížek, stolní hry apod.).

Jak je u Vás ve školce zajištěno stravování?

Dopolední svačinky si děti do školky donášejí vlastní ve svačinových boxích, mnohdy totiž svačíme již v terénu. Stejně tak lahev či termosku s pitím.
Oběd a odpolední svačina je dovážena společností Ekolandia, se kterou máme velmi dobré zkušenosti a dětem jídlo opravdu chutná. Cena stravného za den činí 41,-Kč/den. Stravné je vždy po skončení měsíce zúčtováno a hradí se nad rámec úplaty za vzdělávání.

Jste s dětmi stále venku? Jak děti zvládají zimu? Potřebují speciální oblečení?

S dětmi trávíme čas venku každý den. Dopoledne prozkoumáváme přírodu v okolí a odpoledne pak máme k dispozici zahradu s altánem. V lesních školkách se traduje, že není ošklivého počasí, ale nedostatečného vybavení, to znamená, že pokud je dítě oblečené jako “cibule”, má dostatek vrstev, v zimě nezbytné rukavice a čepici, dětem zima není. Samy se zahřívají pohybem při hrách a činnostech a v chladných dnech nosíme v termoskách čaj. Potřeba je i mít náhradní oblečení, zejména suché ponožky. Děti si pobyt v podnětném venkovním prostředí užívají a s radostí objevují přírodu a vše okolo.

Musí být děti plně očkované?

Ano, Lesní MŠ Boreček je školka zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení a je zřizována obcí. Je tedy naší legislativní povinností přijímat pouze děti plně očkované dle očkovacího kalendáře.
Výjimka je pouze pro pětileté děti v režimu povinného roku předškolní docházky, zde povinnost vyžadovat či kontrolovat očkování neexistuje a do školky může být přijato i dítě neočkované či nedoočkované.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení od lékaře, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci.