Staročeské Máje

,,Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.
Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.“

Jak už napovídají překrásné verše jednoho z nejznámějších, nejsymboličtějších českých básníků, Karla Hynka Máchy, měsíc květen byl odjakživa spojován s oslavou lásky a opěvováním příchodu jara. První květen je také v západní kultuře často nazýván svátkem zamilovaných. V máji přichází na řadu i spousta tradic a obyčejů, jejichž původ zasahuje až do dob středověku, a dodnes jsou, více či méně, součástí boreckých zvyků.
Jedním z nejpopulárnějších zvyků patří stavění májek na viditelném místě ve vesnici. Podle záznamů z dřívějších dob se den před 1. květnem mladíci z obce vydávali do lesa, aby tam pokáceli ten nejvyšší strom, který dovezli do vesnice, tam ho oklestili (zbavili ho kůry), ozdobili barevnými pentlemi a téměř na jeho vrchu kolem kmene pověsili věnec. Toto každoroční tradiční zdobení máje v obci Borek je oblíbené hlavně u dětí, kteří si vždy nadšeně hrají s barevnými praporky a pobíhají okolo oklestěného stromu.
Dříve ve středověku pobíhalo mezi vesnicemi soupeření a běžné byly pokusy o krádeže májky, což byla pro oloupenou vesnici vždy nepřehlédnutelná ostuda a hanba. Ozdobený strom měl na První máj údajně přivést do vesnice lesního ducha a zajistit tak její požehnání. Zvyk s kradením májek sousedících vesnic se dnes v obci Borek neprovozuje. Přestože pamětníci vzpomínají, jak májku v noci hlídali před nájezdníky z okolních vesnic, v současné době jsou tradice 1. května převzaty jako pohodová a klidná společenská událost.
Dalším populárním zvykem bylo vyznávání lásky mladíků k dívkám z vesnice tak, že před jejich dům dal nápadník malou drobnou májku ozdobenou barevnými fáborky. Také to byl způsob, jak naznačit ostatním mládencům, že slečna, žijící v domě s májkou, má již svého milého a tudíž není nadále k mání. Později se stalo zvykem dávat ozdobenou májku před domy dívek „na vdávání“. Každý návštěvník vesnice, ať už místní či turista, hned věděl, ve které chalupě se dá najít mladé, nezadané děvče.
Dnes se v Borku slaví máje v jednu z květnových sobot a den mívá obvykle pestrý, barvitý program. Až donedávna se máje slavily průvodem okolo vesnice v čele s dechovou kapelou na voze s koňským spřežením, tradičními kroji, pochody s májkami a spousty barevných fáborků. Důležitou součástí průvodu byly družičky a mládenci, kteří obešli všechny chalupy v obci a zvali přítomné na večerní zábavu, na kterou zároveň vybírali drobné finanční příspěvky a s plnoletými obyvateli domu si připili. Součástí májového průvodu byl i „juchák“, mladý muž, jehož úkolem bylo nést malou přezdobenou májku a dělat co největší rozruch výkřiky ,,juch, juch, juchůůů“.
Po konci průvodu se veselka přesune do místní restaurace, kde se odehraje májová veselice s hudbou, posezením a nakonec pokácením samotné máje, kterou je možné vyhrát v tombole a výherce je na ní odnesen až domů. Tím oslavy neoficiálně končí, ale kdo si přeje dál slavit, může se za zábavou vrátit do místní restaurace a pokračovat ve veselí až do pozdní noci.

nj