Náš tým

HELENA KAŠKOVÁ VALENTOVÁ (ředitelka, pedagog)
Po celá léta své profesní kariery se věnuji práci s dětmi, tedy již více než 20 let. Původně jako sociální pracovnice, vystudovala jsem sociální práci a sociální politiku na FFUK. Z lásky k práci v mateřské škole jsem si později dostudovala SŠ předškolní pedagogiky. Jsem také absolventkou ročního kurzu Základní znalosti Montessori pedagogiky.

Později mě ovšem osud zavál mezi děti předškolního věku, kterým se věnuji od r. 2009. V roce 2012 jsem založila soukromou školku Kouzelnou Fazolku (Praha 7 – Letná), která se za 9 let své existence stala úspěšnou a oblíbenou rodinnou školkou. Fazolka musela svou činnost předčasně ukončit z důvodu výpovědi nájemní smlouvy a absence nových vhodných prostor pro školku na Praze 7.

Mojí hlavní motivací a touhou po založení vlastní soukromé školky před mnoha lety byla chuť a potřeba dělat svou práci “co nejlépe” a moci dětem svobodně a bez překážek vytvářet takové prostředí, které pro ně bude nejen velmi bezpečné, láskyplné a přijímající ale také maximálně podnětné pro jejich rozvoj. Při vedení školky jsem prošla mnohým dobrodružstvím. Školka je živý organismus, který vás nikdy nepřestane překvapovat, bavit a naplňovat.. Práci s dětmi miluji pro jejich rozmanitost, čistotu, otevřenost, se kterou vše kolem sebe přijímají, pro pravdivost.. A ano, i pro tu dávku adrenalinu, kterou jistě každý pedagog dobře zná.. 🙂

Těším mě, že jsem nyní dostala příležitost věnovat se dětem v malé milé lesní školce Boreček a také se spolupodílet na komunitním životě Borku. Je to pro mě velká čest a možnost dělat opět krásnou práci.. 🙂

Pavlína Koliandrová 
Pocházím z Prahy, kde jsem vystudovala Střední pedagogickou školu, obor „Učitelství pro mateřské školy“.
Celý život jsem tíhla k přírodě a snila o životě mimo velké město. V roce 2002 jsme se přestěhovali do Brandýsa nad Labem. Jsem maminka tří, dnes již dospělých dětí.
V Praze jsem pracovala v Domě dětí a v mateřské škole. V Brandýse jsem pracovala v MŠ Chobotská a MŠ Riegrova, v poslední zmíněné 12 let. Celý život jsem se vzdělávala, prošla jsem mnoha školeními, (např. Aktivity pro rozvoj koncentrace pozornosti, Ekologická výchova v MŠ, Hudební a pohybová výchova, Pojďme si hrát do přírody, Kreativní tvoření a mnoho dalších). Největší školou pro mě ovšem byla práce s dětmi ve školce i výchova dětí vlastních. Miluji dětskou čistotu a bezprostřednost, možnost dětem předat mnoho informací, jejich zvídavost a bezbřehou touhu se učit novým věcem. Mám velmi silný vztah k přírodě, kde trávím každou volnou chvíli. Pocházím z rodiny, kde se zpívalo a hrálo na různé nástroje a tím pádem je hudba nedílnou součástí mého života. Hraji na klavír a flétnu, což velmi často využívám při práci s dětmi. Láska k dětem, přírodě a hudbě mě přivedly do MŠ Boreček, kde se vynasnažím zúročit všechny mé zkušenosti. Věřím, že budu pro děti přínosem a děti budou mít krásné vzpomínky na dobu strávenou v naší školce.

JANA JANDOVÁ (chůva)
Vystudovala jsem střední školu ekonomickou. Po narození prvního syna se mi naskytla příležitost pracovat jako chůva pro Brandýský Matýsek a poté v lesní mateřské školce – Ekolandii, kde se mi otevřel mnohem zajímavější svět. Stále více jsem zjišťovala, že mě tato práce baví a naplňuje. Když jsem čekala svého druhého syna, tak jsem měla příležitost pracovat v mateřské školce v Čelákovicích jako asistentka pedagoga. Poté jsem dostala nabídku do jeslí v Káraném,kde jsem pracovala jako chůva čtyři roky. Během této doby jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a řadu seminářů. Například – Enviromentální výchova , vhodné aktivity pro děti ve skupině 6 měsíců do 4 let. Kurz první pomoci. Nyní mám příležitost pracovat v lesní mateřské školce Boreček a jsem moc ráda, že mě tato nabídka neminula. Mám ráda přírodu a tvoření s dětmi které mě baví a naplňuje. Mezi mé koníčky patří ještě zahrada, hudba a sport.

PETRA MENDLOVÁ (chůva)
Miluji děti a miluji přírodu a toto spojení jsem našla v krásné školce LMŠ Boreček v obci Borek. V této krásné vesničce je plno milých lidí a spousta míst kam s dětmi vyjít a užívat si krásných zážitků v přírodě. K profesi chůvy mě přivedli mé vlastní děti, které už pomalu začaly odrůstat a mě se po těch dnech plný objevování a té krásné čisté dětské radosti z maličkostí začalo stýskat. Od dětí se v tomto směru máme co učit, protože v dospělosti se právě ten pocit radosti z maličkostí vytrácí a díky dětem z LMŠ Borečku si ten pocit užívám stále. Děti jsou tvořivé a kreativní a já se k nim vždy moc ráda přidám, každý den je tak pro mne zážitkem.