Řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

Přehled pomoci pro pečující o děti a dospívající se zdravotním znevýhodněním

Přehled pomoci pro pečující o seniora

Služby, které poskytuje Obecní úřad Dřísy

  • Matrika
  • Ověřené výpisy ze systému CzechPOINT

Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi:

  • Žádost o vydání občanského průkazu
  • Žádost o vydání řidičského průkazu
  • Žádost o vydání pasu

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
(obec s rozšířenou působností pro obec Borek)

Krajský úřad Středočeského kraje

FORM.CZ Formuláře na internetu