LETNÍ KINO BOREK 11. června od 21:00

Léto na Borku startujeme Pohodovým dnem pro ženy, na který navazuje promítání filmu SRDCE NA DLANI, které bude probíhat tradičně u tůně. O občerstvení se bude starat Restaurace na Borku.