Projekty

Zázemí Lesní mateřské školy Boreček

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016698

 Realizací projektu došlo k vybudování nového předškolního zařízení v podobě Lesní mateřské školy Boreček s kapacitou pro 16 dětí v obci Borek. V rámci projektu došlo k pořízení jednopodlažního dřevěného altánu o podlahové ploše 20,80 m2. Altán představuje hlavní zázemí MŠ s odpočinkovou zónou. Dále byly v rámci projektu realizovány terénní úpravy pozemku v podobě provedení přístupového chodníčku a doplněním zeleně. V rámci projektu došlo k rekonstrukci stávající budovy na pozemku, která slouží jako vedlejší zázemí LMŠ. Stavební úpravy spočívaly ve vybudování nového sanitárního zařízení pro potřeby dětí v 1.N.P., výdejnou jídla a prostorem pro odpočinek. Pro zajištění bezbariérového pohybu při vstupu do budovy byl pořízen pásový schodolez. Hlavní cíl projektu představuje zajištění optimální infrastruktury pro předškolní vzdělávání v dostatečné kapacitě. Jedná se o vybudování nezbytného zázemí pro novou Lesní mateřskou školu Boreček s kapacitou pro 16 dětí. Realizace projektu zlepší podmínky ve výchově a vzdělávání dětí v předškolním věku a umožní zapojení rodičů na trh práce.