Prázdninový víkend na Borku

 

Zveme vás na víkend plný zábavy, V pátek začneme malováním Borecké knihobudky v podání Boreckých dětí a v sobotu všichni přijďte na podvečerní táborák a večerní film v Boreckém letním kinu na obvyklém místě na hřišti u tůně.