Různé

Volby do Evropského parlamentu

Kandidující strana Počet hlasů Procenta hlasů
 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)  45 36%
ANO 2011 30 24%
Starostové a osobnosti pro Evropu 14 11%
PŘÍSAHA a MOTORISTÉ 11 9%
Česká pirátská strana 8 6%
STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS 4 3%
SPD a Trikolora 3 2%
Strana zelených 2 2%
PRO – Jindřicha Rajchla 2 2%
Sociální demokracie 2 2%
Klub angažovaných nestraníků 1 1%
SEN 21 a Volt Česko 1 1%
Nový směr 1 1%

Oproti celostátním výsledkům si první dvě strany vyměnily pořadí, ale jinak v Borku volby do europarlamentu proběhly bez větších překvapení. 

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
255 125 49 % 125 124 99 %

 

Očkování psů

Hromadné očkování psů proti vzteklině
Obec Borek
Středa, 5. 6. 2024, 17-18 hod. před obecním úřadem

Vakcinace psů proti vzteklině se provádí každoročně u psů starších 3 měsíců jako hromadná akce a je povinná dle ustanovení § 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů (veterinární zákon).
Pes musí být předveden osobou starší 15 let a opatřen pevným vodítkem a náhubkem. Vakcinace psů se provádí pouze u psů opatřených čipem. Očipování psa je možné provést na místě společně s vakcinací, očkovací průkaz zvířete je nutné přinést s sebou.
Očkování proti vzteklině: 180 Kč
Komplexní očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze, inf. zánětu jater a dalším chorobám psů: 460 Kč
Aplikace čipu: 450 Kč
Během hromadného očkování je možné zakoupit preparáty na odčervení, odblešení a preparáty proti klíšťatům.
Je rovněž možná vakcinace koček trojkombinací tzv. kočičích nemocí – herpesviróza, kaliciviróza a panleukopenie.

MVDr. K. Hrnčiřík
KVL 4708, tel: 725 500 770
Email: kahrn@volny.cz

Informace pro majitele nemovitostí

Sdělení Odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší,
Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

V důsledku nabytí účinnosti ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, respektive § 41 odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, dojde od 1. 9. 2024 k zákazu provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, které jsou napojeny na teplovodní soustavu ústředního topení umístěné v rodinných domech, bytových domech, bytových domech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci. 
Bude tedy nutné tyto nevyhovující kotle vyměnit za kotle vyhovující podmínkám stanoveným zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, nebo nevyhovující kotle odstavit z provozu.
Třídu kotle je možné zjistit z technické dokumentace spalovacího zdroje a také z dokladu o technickém stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. Tuto kontrolu je provozovatel tohoto spalovacího zdroje povinen provádět jednou za tři kalendářní roky a doklad o této kontrole předložit na vyžádání obecnímu úřadu s rozšířenou působností (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší). Je tedy zákonnou povinností každého provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního topení, mít platný doklad o výše uvedené kontrole. Obecní úřad s rozšířenou působností bude důsledně vyžadovat předkládání tohoto dokladu. Stále je možné podávat žádosti o finanční podporu na výměny nevyhovujících kotlů https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy

Prodej ovocných stromků a keřů

Školní statek Mělník nabízí následující ovocné stromky a keře z vlastní produkce:
Prostokořenné: jabloň, hrušeň, třešeň, meruňka 210 Kč/ks, broskvoň 240 Kč/ks, placatá broskvoň, slivoň, renkloda 250 Kč/ks
Kontejnerované: maliník, ostružiník, keřový angrešt a rybíz 120 Kč/ks moruše 180 Kč/ks, kanadské borůvky 130 Kč/ks, kustovnice, aronie, fíkovník, rakytník, líska 150 Kč/ks, třešeň, hrušeň 210 Kč/ks, réva vinná 180 Kč/ks, stromkový angrešt a rybíz 180 Kč/ks
………………………………………………………………………………….
Prodej se uskuteční:
V sobotu 23. března 2024, 14:00 – 14:10
Borek – před obecním úřadem
………………………………………………………………………………….


Více informací na tel. 602 305 239 nebo emailu skolky@zas-me.cz

ŠKOLNÍ STATEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE – STŘEDISKO MĚLNÍK
Dobrovského 1777, 276 01 Mělník

Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Od roku 2024 dochází k navýšení poplatků. I tak obec přispívá na provoz systému odpadového hospodářství i na provoz kanalizace z rozpočtu obce přibližně 35 % provozních nákladů.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:
1 000 Kč za rok za osobu trvale hlášenou v obci
1 000 Kč za rok za nemovitost, pokud v ní není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Svoz komunálního odpadu probíhá každý pátek jako v loňském roce.

Poplatek za užívání kanalizace – vlastní přípojky:
1 900 Kč za osobu za rok.

Poplatek za nájem a užívání kanalizace – obecní přípojky:
2 900 Kč za osobu za rok, poplatek je vyšší o 1000 Kč, což je příspěvek do fondu oprav, z kterého se hradí opravy obecních přípojek

U poplatku za kanalizaci je rozhodující počet členů domácnosti bez ohledu na trvalé bydliště. Pokud v Borku bydlíte, měli byste platit za užívání kanalizace.

Pokud nemáte přípojku kanalizace, jste povinni doložit protokol o vodotěsnosti septiku a doklady o likvidaci splaškových odpadních vod. Kontroly provádí místně příslušný vodoprávní úřad.

Poplatek za svoz bio odpadu v hnědých popelnicích:
860 Kč za malou 120 l popelnici,
1 289 Kč za velkou 240 l popelnici.

Svoz hnědých popelnic bude každé sudé úterý od dubna do listopadu jako v loňském roce.

Poplatek za psa:
120 Kč za 1 psa za rok,
250 Kč za každého dalšího psa za rok, tj. za druhého, třetího…

PREFERUJEME PLATBU PŘEVODEM NA ÚČET OBCE – číslo účtu: 10128171/0100

Variabilní symbol je Vaše číslo popisné či evidenční, případně číslo pozemku. Pro potvrzení platby převodem, můžete zaslat informační email na info@obuborek.cz k rozlišení plateb – za kolik osob, jaké poplatky, za jaké období. Poplatky lze uhradit i v hotovosti na obecním úřadě. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu: 8:00 – 13:00 a 16:00 – 18:00 hod.

Známky na popelnice jsou k dispozici na obecním úřadě. Novou známku je potřeba nalepit na popelnici do konce února, do té doby ještě platí loňské známky. U bio odpadu stačí do konce března. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt na obecní úřad: tel. 326 911 945 nebo email info@obuborek.cz

Sázení stromů v Borku

Vážení spoluobčané,
děkujeme všem, kteří se podíleli na společném sousedském sázením stromů v Borku. Podařilo se odvést spoustu dobré práce a věříme, že se novým stromům bude dobře dařit. Borek je zase o něco hezčí a to díky všem zúčastněným.
Fotky z celé akce si můžete prohlédnout v nejnovější fotogalerii.

Zveme Vás na:

VÝSADBA STROMŮ NA NÁVSI

Chtěli bychom Vás pozvat na výsadbu stromů na návsi, která proběhne v neděli 22. října 2023. Sázet se bude 35 listnatých stromů. Na místě budou připravené jámy, stromy, zemina, materiál na upevnění. Každá rodina si bude moc zasadit strom.
Sraz zájemců bude v 9 hodin u obecního úřadu, snad vyjde strom na všechny.
Nezapomeňte si přinést vlastní nářadí – lopatu, hrábě, ap.

Realizaci výsadby stromů podpořila Nadace ČEZ.

 

 

Svoz objemného odpadu

Od soboty 9. 9. do soboty 16. 9. 2023 bude ve sběrném dvoře k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad. Tj. nábytek, koberce, lina, apod. Prosíme o skládání odpadu, aby se do kontejneru vešlo odpadu co nejvíce.
Provozní doba sběrného dvora je pondělí a středa od 16-18 hod. a sobota 10-11 hod.

Rekonstrukce chodníku

Od počátku roku 2023 probíhala v horní části Kotlanky rekonstrukce chodníku, nový chodník byl dokončen na konci dubna. Projekt „Rekonstrukce chodníku v obci Borek – II. etapa“ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. Ze Středočeského fondu obnovy venkova bylo na akci poskytnuto 319 000 Kč.

Volby prezidenta České Republiky

Prezidentem České Republiky byl zvolen Ing. Petr Pavel

Výsledky volby prezidenta české Republiky v obci Borek

II. Kolo

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
252 206 81,75 206 203 99,54

 

příjmení, jméno, titul hlasy %
Pavel Petr Ing. M.A. 158 77,83
Babiš Andrej Ing. 45 22,16

 

I. Kolo

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
253 210 83,00 210 209 99,52

 

příjmení, jméno, tituly hlasy %
Pavel Petr Ing. M.A. 102 48,80
Babiš Andrej Ing. 48 22,96
Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 37 17,70
Fischer Pavel 10 4,78
Diviš Karel PhDr. 7 3,34
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 4 1,91
Bašta Jaroslav 1 0,47
Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 0 0,00

Místní poplatky pro rok 2023

Od roku 2023 dochází k navýšení místních poplatků i poplatků za kanalizaci. I po navýšení příjmů z poplatků bude obec doplácet z rozpočtu obce přibližně 35 % nákladů na provoz kanalizace a 40 % nákladů na provoz systému odpadového hospodářství.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

950 Kč za rok za osobu trvale hlášenou v obci,
950 Kč za rok za nemovitost, pokud v ní není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Poplatek za užívání kanalizace – vlastní přípojky:
1 700 Kč za osobu za rok.

Poplatek za nájem a užívání kanalizace – obecní přípojky:
2 500 Kč za osobu za rok, poplatek je vyšší o 800 Kč, což je příspěvek do fondu oprav, z kterého se hradí opravy obecních přípojek

U poplatku za kanalizaci je rozhodující počet členů domácnosti bez ohledu na trvalé bydliště. Pokud v Borku bydlíte, měli byste platit za užívání kanalizace.
Pokud nemáte přípojku kanalizace, jste povinni doložit protokol o vodotěsnosti septiku a doklady o likvidaci splaškových odpadních vod. Kontroly provádí místně příslušný vodoprávní úřad.

Poplatek za svoz bio odpadu v hnědých popelnicích:
737 Kč za malou 120 l popelnici,
1 104 Kč za velkou 240 l popelnici.
Svoz hnědých popelnic bude každé sudé úterý od dubna do listopadu jako v loňském roce.

Poplatek za psa:
120 Kč za 1 psa za rok,
250 Kč za každého dalšího psa za rok, tj. za druhého, třetího…

 

PREFERUJEME PLATBU PŘEVODEM NA ÚČET OBCE – číslo účtu: 10128171/0100

Variabilní symbol je Vaše číslo popisné či evidenční, případně číslo pozemku. Pro potvrzení platby převodem, můžete zaslat informační email na info@obuborek.cz k rozlišení plateb – za kolik osob, jaké poplatky, za jaké období. Poplatky lze uhradit i v hotovosti na obecním úřadě. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu: 8:00 – 13:00 a 16:00 – 18:00 hod.

Známky na popelnice jsou k dispozici na obecním úřadě. Novou známku je potřeba nalepit na popelnici do konce února, do té doby ještě platí loňské známky. U bio odpadu stačí do konce března.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt na obecní úřad: tel. 326 911 945 nebo email info@obuborek.cz

Samospráva – volené orgány obce

Dne 17. října 2022 zvolilo zastupitelstvo obce Borek na svém ustavujícím zasedání vedení obce v tomto složení:

Starosta obce – Vratislav Ryk
Místostarostka obce – Zuzana Francová
Předseda finančního výboru – Zdeněk Bartoník
Předseda kontrolního výboru – Jiří Rambousek
Předseda výboru pro školství – Ing. Jiří Halbrštát
Předseda výboru pro kulturu a sport – Petr Fencl
Předsedkyně výboru pro životní prostředí – Věra Olmrová

Výsledky volby do Senátu České republiky v Borku

Druhého kola volby senátora za obvod 28 – Mělník, do kterého patří naše obec, se v Borku zúčastnilo 98 voličů, což je 39,04 % oprávněných voličů. 
Brzobohatá Andrea MBA (ANO) obdržela 26 hlasů a Smotlachová Jarmila Ing. (ODS) 72 hlasů a stala se vítězkou nejenom v Borku, ale i v celém obvodu Mělník a bude tedy naše občany zastupovat v Senátu České republiky.

Komunální volby 2022 v Borku

Výsledek volby obecních zastupitelů, konané 23. – 24. 9. 2022 v Borku.

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy
251 160 63,75 160 879

 

Jméno Počet hlasů v % Pořadí zvolení
Ryk Vratislav 143 16,26 1.
Francová Zuzana 124 14,10 2.
Bartoník Zdeněk 112 12,74 3.
Fencl Petr 97 11,03 4.
Rambousek Jiří 102 11,60 5.
Halbrštát Jiří Ing. 100 11,37 6.
Olmrová Věra 92 10,46 7.
Jaňour Jan Ing. 49 5,57 1. náhradník
Klímová Alena 60 6,82 2. náhradník

Všichni zastupitelé byli nezávislí kandidáti na společné kandidátce SNK obce Borek.

Volby do Senátu ČR 2022

Výsledek volby do Senátu České republiky, konané 23. – 24. 9. 2022 v Borku.

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy
251 139 55,38 138 130

 

Jméno Volební strana Politická příslušnost Počet hlasů v 1. kole % hlasů v 1. kole
Šarapatka Zdeněk PaedDr. Ph.D. TOP 09 BEZPP 14 10,76
Brzobohatá Andrea MBA ANO ANO 31 23,84
Němec Milan PaedDr. MBA ZSZME ZSZME 8 6,15
Holeček Petr STAN BEZPP 4 3,07
Smotlachová Jarmila Ing. ODS ODS 67 51,53
Pumrová Karen MUDr. Manifest.cz Manifest.cz 3 2,30
Noveský Ivan PRO 2022 BEZPP 3 2,30