Informace pro majitele nemovitostí

Sdělení Odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší,
Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

V důsledku nabytí účinnosti ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, respektive § 41 odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, dojde od 1. 9. 2024 k zákazu provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, které jsou napojeny na teplovodní soustavu ústředního topení umístěné v rodinných domech, bytových domech, bytových domech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci. 
Bude tedy nutné tyto nevyhovující kotle vyměnit za kotle vyhovující podmínkám stanoveným zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, nebo nevyhovující kotle odstavit z provozu.
Třídu kotle je možné zjistit z technické dokumentace spalovacího zdroje a také z dokladu o technickém stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. Tuto kontrolu je provozovatel tohoto spalovacího zdroje povinen provádět jednou za tři kalendářní roky a doklad o této kontrole předložit na vyžádání obecnímu úřadu s rozšířenou působností (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší). Je tedy zákonnou povinností každého provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního topení, mít platný doklad o výše uvedené kontrole. Obecní úřad s rozšířenou působností bude důsledně vyžadovat předkládání tohoto dokladu. Stále je možné podávat žádosti o finanční podporu na výměny nevyhovujících kotlů https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy