Děti

Mikulášská nadílka a rozsvícení stromečku

Vážení spoluobčané,
v neděli proběhla v Borku Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromečku. I přes současnou, nelehkou, situaci byla účast bohatá a věříme, že malí i velcí účastníci odcházeli domů spokojení. Zvláštní poděkování patří všem organizátorům a zejména hodnému Mikuláši, děsivému čertovi a krásnému andělovi.
Fotky z akce si můžete prohlédnout v nejnovější fotogalerii.

Lesní mateřská škola Boreček

S velkou radostí jsme 1. 9. 2021 otevřeli historicky první mateřskou školu v Borku, která přivítala hned 15 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Obec se rozhodla vyřešit dlouhodobý problém dostupnosti předškolního vzdělávání a podpořit vznik nové pospolité generace „borečáků“. S přípravou školky jsme spěchali z několika důvodů. V Borku je nyní mnoho mladých rodin a rekordní počet dětí v předškolním věku, který bude pokračovat ještě mnoho dalších let. V roce 2021 končí pětileté rozpočtové období pro fondy Evropské unie a může trvat i dva roky, než budou vypsány nové programy, ze kterých by bylo školku možné financovat. Zároveň padlo na začátku roku rozhodnutí kraje o rekonstrukci silnice mezi Starou Boleslaví a Borkem a uspíšené otevření školky ušetří mnoha rodinám nepříjemné každodenní dojíždění. Po několika jednáních se školským úřadem v Brandýse a okolními obcemi se ukázalo, že ani nová výstavba školek v okolí není schopná zajistit dostatečné kapacity pro všechny borecké děti a že již není možné, abychom byli jedinou obcí v okolí, která se o předškolní vzdělávání dětí není schopná postarat.

Lesní mateřská škola Boreček
vznikla především z důvodu krásné okolní přírody, kterou děti mají na dosah a ze které mohou čerpat. Většinu vzdělávacího a poznávacího procesu děti zažijí venku, dopoledne v okolní přírodě, odpoledne na zahradě školky. LMŠ Boreček je stejně jako jiné státní školky zapsána ve školském rejstříku, dostává finanční příspěvky od státu a děti v ní mohou plnit povinný rok předškolní docházky. Je pod kontrolou České školní inspekce a Krajské hygienické stanice a vychází ze státem daného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 
Pro vytvoření hlavního zázemí školky byl postaven nový altán na zahradě obecní nemovitosti č. p. 52, který nabízí prostor pro jak pro stravování dětí, tak jejich následný odpočinek a předškolní přípravu. Dále proběhla rekonstrukce vnitřních prostor obecní nemovitosti (vybudování kompletních inženýrských sítí – kanalizace, elektřina, voda, topení, sociál. zařízení a jídelna). Dále budou ještě probíhat úpravy zahrady. 95 % nákladů na vybudování a rekonstrukci zázemí pokryje v případě kladného rozhodnutí dotace z programu IROP. Do konce roku bychom měli obdržet rozhodnutí. (Rekonstrukce horní a vnější částí domu bude provedena později, jakmile se podaří získat finanční prostředky z nově vypsaných dotací tak, aby mohla sloužit pro další komunitní aktivity v obci).
Ředitelka Helena Kašková Valentová, chce vést školku jako komunitní, otevřenou obci, spolupodílející se na tradičních akcích v obci, které pořádají místní spolky, ale také přinášet nové volnočasové aktivity, tematická setkání vyplývající z ročního cyklu pro širší veřejnost (např. Velikonoce, Vánoce atd.) a vzdělávací akce  pro rodiny s dětmi. V případě zájmu by školka chtěla podpořit také mezigenerační setkávání dětí a seniorů, se kterými má bohaté zkušenosti (doprovody na výlety, procházky, čtení pohádek po obědě, tzv. „čtecí babička/dědeček“ a jiné).

Jak vypadá LMŠ Boreček a pro koho je určena
LMŠ Boreček je určena pro předškolní vzdělávání dětí ve věku 2 – 7 let. Maximální počet dětí ve skupině je 16. Skupinu doprovází každý den dva průvodci (1 pedagog, 1 chůva). Provoz školky probíhá ve dnech pondělí až pátek, v čase 7:30 – 16:30. Vzdělávací proces je inspirován prvky přírodní a Montessori pedagogiky (prostředí přizpůsobené dětem, škola otevřená i pro rodiče, vedení dítěte k samostatnosti, pedagog je průvodcem a pozorovatelem) a přístupem „Respektovat a být respektován“. Vybavení dětí následuje rčení: „Není špatné počasí, pouze špatné oblečení“. Pokud jsou děti správně oblečené, zima jim není, což dokládají zkušenosti našich kolegů z Irska (tam prší skoro pořád), či ze Skandinávie (na severu člověk teprve pozná, co je zima a závěje). Jinými slovy, dětem je teplo, jsou v suchu a postupně se také učí, jak toho docílit. Na čerstvém vzduchu při proměnlivé okolní teplotě se také děti účinně otužují a posilují imunitní systém. V zázemí školky najdete knihy, hry a materiály pro tvoření převážně z přírodních materiálů. 

Lesní školky v ČR
Za lesní mateřskou školu (LMŠ) se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve volné přírodě mimo zázemí mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Lesní školky spojuje zájem o vzdělávání v každodenním kontaktu s přírodou. Cílem pobytu v přírodě je děti vzdělávat a naučit je nejen barvy a počítání, ale také uvědomění si základních podmínek k životu na Zemi reálnou zkušeností s nimi. Děti z lesních školek však netráví celý rok jen v přírodě. Nedílnou součástí programu jsou i návštěvy kulturních akcí a veřejných institucí. 
České lesní školky se nejvíce inspirovaly v Německu, kde lesní školky existují více než 20 let. Ve Skandinávii, která má jeden z nejlepších systémů vzdělávání na světě, je vzdělávání v úzkém kontaktu s přírodou běžnou praxí celé poslední století. V České republice byla první lesní školka založena v roce 2008. V roce 2011 založily první tři lesní školky spolu s Terezou Valkounovou Asociaci lesních mateřských škol s cílem prosadit lesní mateřskou školu jako plnohodnotnou, státem uznávanou formu předškolního vzdělávání. Toho se podařilo dosáhnout v roce 2016, od té doby fungují lesní školky v ČR jako lesní mateřské školy nebo lesní kluby. V roce 2021 jich je již ke 200, většina z nich je členem Asociace lesních MŠ (mapa lesních klubů a mateřských škol). 

Více fotek z LMŠ Boreček si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Borecké putování za pohádkou a Letní kino

21. 8. od 14 hod. se koná kouzelné odpoledne pro děti u Borecké tůně, na které navazuje od 21 hod. letní kino. To promítne romantickou komedii Bábovky natočenou podle bestselleru Radky Třeštíkové. Posedět k vodě mohou přijít samozřejmě i dospělí bez dětí. Občerstvení bude zajištěno celé odpoledne a večer přímo u vody boreckou hospodou i kavárničkou.

Táborák a letní kino u tůně

V pátek 19. června od 16 hod. si můžete přijít k tůni opéct na táboráku buřty, které budou pro borečáky zdarma. Zároveň provozovatelé hospody budou mít na místě stánek s pivem, limonádou a grilováním. Po setmění od 21:30 hod. bude na hřišti u tůně promítat letní kino film „Poslední aristokratka“.

 

Mikulášská nadílka

Vážení spoluobčané,
letos bohužel nelze uspořádat tradiční rozsvícení vánočního stromečku se stánky a občerstvením jako v minulých letech, hromadné akce jsou stále zakázané. Aby děti nepřišly o Mikulášskou nadílku, bude ji letos Mikuláš s čertem roznášet až domů v sobotu 5. 12. 2020 mezi 15. a 18. hodinou. Určitě nebudou chodit dovnitř do domů, pouze by dětem předali nadílku ve dveřích a pokračovali by dál, tak aby byla dodržena všechna vládní nařízení. Je už pak na vašem zvážení, zda této nabídky využijete.
V případě zájmu prosím o potvrzení do pátku 27. 11. 2020. Stačí stručná zpráva: ANO mám zájem a jména dětí na e-mailovou adresu obecborek@seznam.cz. Pokud nemáte zvonek, pošlete i kontaktní telefonní číslo, aby se u vás Mikuláš dozvonil.

Dlabání dýní

Vzhledem k aktuální situaci kolem covidu-19 nelze plánované dlabání dýní zorganizovat podle původního plánu, ale i tak se můžete zúčastnit soutěže o nejhezčí, nejzajímavější nebo nejoriginálnější vydlabanou dýni. Vítězné dýně Vám ukážeme na webových stránkách a Facebooku obce Borek.