Proč jsou zaváděna mimořádná opatření

V přiloženém dokumentu naleznete přehled dat o průběhu epidemiologické situace v České republice, kterými ministerstvo zdravotnictví zdůvodňuje zavedení mimořádných opatření.