Informační leták k dobrovolnému Ag testování

Vážení spoluobčané,
leták k dobrovolnému testování naleznete v příloze.