Nové vedení obce Borek

23. března 2020 zvolilo zastupitelstvo obce Borek nové vedení obce v tomto složení:

Starosta: Vratislav Ryk
Místostarosta: Ing. Jiří Halbrštát
Předsedkyně výboru veřejného pořádku: Zuzana Francová
Předseda kontrolního výboru: Václav Novák
Předseda výboru životního prostředí a zemědělství: Petr Fencl
Předsedkyně výboru pro sport a kulturu: Pavla Nováková
Předseda finančního výboru: Zdeněk Bartoník

Všichni zastupitelé budou vykonávat funkci neuvolněně při svých pracovních povinnostech.

Na obecním úřadě je pro vás stále k dispozici Jitka Rambousková.