Novinky a aktuality

Brigáda hasičů

Nábytek v borecké hospodě už lecos pamatuje, takže při šel čas na jeho renovaci, které se ujali hasiči z Borku. Po kompletní rekonstrukci teď mohou staré dřevěné židle začít žít svůj druhý život. Všem, kdo se na akci podíleli, patří poděkování všech budoucích návštěvníků borecké hospody.
Více fotek si můžete prohlédnout v galerii.

Mikulášská nadílka a rozsvícení stromečku

Vážení spoluobčané,
v neděli proběhla v Borku Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromečku. I přes současnou, nelehkou, situaci byla účast bohatá a věříme, že malí i velcí účastníci odcházeli domů spokojení. Zvláštní poděkování patří všem organizátorům a zejména hodnému Mikuláši, děsivému čertovi a krásnému andělovi.
Fotky z akce si můžete prohlédnout v nejnovější fotogalerii.

Nové jízdní řády autobusů

Výluka autobusů na silnici II/331 bude do pondělí 8. listopadu. Od zahájení provozu v úterý 9. listopadu se autobusové linky 669 a 670 vrátí do pravidelných tras. Nové jízdní řády platné od úterý 9. listopadu jsou v příloze.

Informace Obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás informovat o změně časového harmonogramu uzavírky silnice II/331. Aktuální přehled termínů naleznete v příloze.
Současná uzavírka silnice 331 v úseku od Probošťáku ke koním bude prodloužena až do pondělí 8. 11. 2021 včetně. Pak bude následovat technologická přestávka, tzn. od 9. 11. 2021 do 13. 3. 2022 bude silnice průjezdná bez omezení. Další etapa bude zahájena 14. 3. 2022, uzavírka bude od koní k prvnímu vjezdu do Borku. Od 25. 4. do 30. 6. 2022 bude probíhat závěrečná etapa rekonstrukce v úseku podél Borku až ke křižovatce na Lhotu, to už ale bude silnice z Borku do Staré Boleslavi průjezdná.

Dále bychom Vás rádi pozvali na listopadové akce:
V úterý 16. 11. bude Lampiónový průvod od 18 hod.
V neděli 28. 11. bude Rozsvícení stromečku s Mikulášskou nadílkou od 15 hod.
V případě zájmu o Mikulášskou nadílku prosím o potvrzení do neděle 21. 11. Stačí stručná odpověď ano mám zájem a jména dětí.

Hezké podzimní dny přeje
Obec Borek

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Kandidující strana Počet hlasů Procenta hlasů
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 81 42,18%
ANO 2011 52 27,08%
PIRÁTI a STAROSTOVÉ 35 18,22%
PŘÍSAHA Roberta Šlachty 8 4,16%
ČSSD 6 3,12%
SPD 3 1,56%
Trikolora Svobodní Soukromníci 3 1,56%
Strana zelených 1 0,52%
Švýcarská demokracie 1 0,52%
VOLNÝ blok 1 0,52%
Aliance pro budoucnost 1 0,52%
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00%
Hnutí Prameny 0 0,00%
SENIOŘI 21 0 0,00%
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0,00%
Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00%
KSČM 0 0,00%
Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0,00%

 

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
250 194 77,6 194 192 98,97

 

Lesní mateřská škola Boreček

S velkou radostí jsme 1. 9. 2021 otevřeli historicky první mateřskou školu v Borku, která přivítala hned 15 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Obec se rozhodla vyřešit dlouhodobý problém dostupnosti předškolního vzdělávání a podpořit vznik nové pospolité generace „borečáků“. S přípravou školky jsme spěchali z několika důvodů. V Borku je nyní mnoho mladých rodin a rekordní počet dětí v předškolním věku, který bude pokračovat ještě mnoho dalších let. V roce 2021 končí pětileté rozpočtové období pro fondy Evropské unie a může trvat i dva roky, než budou vypsány nové programy, ze kterých by bylo školku možné financovat. Zároveň padlo na začátku roku rozhodnutí kraje o rekonstrukci silnice mezi Starou Boleslaví a Borkem a uspíšené otevření školky ušetří mnoha rodinám nepříjemné každodenní dojíždění. Po několika jednáních se školským úřadem v Brandýse a okolními obcemi se ukázalo, že ani nová výstavba školek v okolí není schopná zajistit dostatečné kapacity pro všechny borecké děti a že již není možné, abychom byli jedinou obcí v okolí, která se o předškolní vzdělávání dětí není schopná postarat.

Lesní mateřská škola Boreček
vznikla především z důvodu krásné okolní přírody, kterou děti mají na dosah a ze které mohou čerpat. Většinu vzdělávacího a poznávacího procesu děti zažijí venku, dopoledne v okolní přírodě, odpoledne na zahradě školky. LMŠ Boreček je stejně jako jiné státní školky zapsána ve školském rejstříku, dostává finanční příspěvky od státu a děti v ní mohou plnit povinný rok předškolní docházky. Je pod kontrolou České školní inspekce a Krajské hygienické stanice a vychází ze státem daného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 
Pro vytvoření hlavního zázemí školky byl postaven nový altán na zahradě obecní nemovitosti č. p. 52, který nabízí prostor pro jak pro stravování dětí, tak jejich následný odpočinek a předškolní přípravu. Dále proběhla rekonstrukce vnitřních prostor obecní nemovitosti (vybudování kompletních inženýrských sítí – kanalizace, elektřina, voda, topení, sociál. zařízení a jídelna). Dále budou ještě probíhat úpravy zahrady. 95 % nákladů na vybudování a rekonstrukci zázemí pokryje v případě kladného rozhodnutí dotace z programu IROP. Do konce roku bychom měli obdržet rozhodnutí. (Rekonstrukce horní a vnější částí domu bude provedena později, jakmile se podaří získat finanční prostředky z nově vypsaných dotací tak, aby mohla sloužit pro další komunitní aktivity v obci).
Ředitelka Helena Kašková Valentová, chce vést školku jako komunitní, otevřenou obci, spolupodílející se na tradičních akcích v obci, které pořádají místní spolky, ale také přinášet nové volnočasové aktivity, tematická setkání vyplývající z ročního cyklu pro širší veřejnost (např. Velikonoce, Vánoce atd.) a vzdělávací akce  pro rodiny s dětmi. V případě zájmu by školka chtěla podpořit také mezigenerační setkávání dětí a seniorů, se kterými má bohaté zkušenosti (doprovody na výlety, procházky, čtení pohádek po obědě, tzv. „čtecí babička/dědeček“ a jiné).

Jak vypadá LMŠ Boreček a pro koho je určena
LMŠ Boreček je určena pro předškolní vzdělávání dětí ve věku 2 – 7 let. Maximální počet dětí ve skupině je 16. Skupinu doprovází každý den dva průvodci (1 pedagog, 1 chůva). Provoz školky probíhá ve dnech pondělí až pátek, v čase 7:30 – 16:30. Vzdělávací proces je inspirován prvky přírodní a Montessori pedagogiky (prostředí přizpůsobené dětem, škola otevřená i pro rodiče, vedení dítěte k samostatnosti, pedagog je průvodcem a pozorovatelem) a přístupem „Respektovat a být respektován“. Vybavení dětí následuje rčení: „Není špatné počasí, pouze špatné oblečení“. Pokud jsou děti správně oblečené, zima jim není, což dokládají zkušenosti našich kolegů z Irska (tam prší skoro pořád), či ze Skandinávie (na severu člověk teprve pozná, co je zima a závěje). Jinými slovy, dětem je teplo, jsou v suchu a postupně se také učí, jak toho docílit. Na čerstvém vzduchu při proměnlivé okolní teplotě se také děti účinně otužují a posilují imunitní systém. V zázemí školky najdete knihy, hry a materiály pro tvoření převážně z přírodních materiálů. 

Lesní školky v ČR
Za lesní mateřskou školu (LMŠ) se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve volné přírodě mimo zázemí mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Lesní školky spojuje zájem o vzdělávání v každodenním kontaktu s přírodou. Cílem pobytu v přírodě je děti vzdělávat a naučit je nejen barvy a počítání, ale také uvědomění si základních podmínek k životu na Zemi reálnou zkušeností s nimi. Děti z lesních školek však netráví celý rok jen v přírodě. Nedílnou součástí programu jsou i návštěvy kulturních akcí a veřejných institucí. 
České lesní školky se nejvíce inspirovaly v Německu, kde lesní školky existují více než 20 let. Ve Skandinávii, která má jeden z nejlepších systémů vzdělávání na světě, je vzdělávání v úzkém kontaktu s přírodou běžnou praxí celé poslední století. V České republice byla první lesní školka založena v roce 2008. V roce 2011 založily první tři lesní školky spolu s Terezou Valkounovou Asociaci lesních mateřských škol s cílem prosadit lesní mateřskou školu jako plnohodnotnou, státem uznávanou formu předškolního vzdělávání. Toho se podařilo dosáhnout v roce 2016, od té doby fungují lesní školky v ČR jako lesní mateřské školy nebo lesní kluby. V roce 2021 jich je již ke 200, většina z nich je členem Asociace lesních MŠ (mapa lesních klubů a mateřských škol). 

Více fotek z LMŠ Boreček si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Borecké putování za pohádkou a Letní kino

21. 8. od 14 hod. se koná kouzelné odpoledne pro děti u Borecké tůně, na které navazuje od 21 hod. letní kino. To promítne romantickou komedii Bábovky natočenou podle bestselleru Radky Třeštíkové. Posedět k vodě mohou přijít samozřejmě i dospělí bez dětí. Občerstvení bude zajištěno celé odpoledne a večer přímo u vody boreckou hospodou i kavárničkou.

Táborák a letní kino u tůně

V pátek 19. června od 16 hod. si můžete přijít k tůni opéct na táboráku buřty, které budou pro borečáky zdarma. Zároveň provozovatelé hospody budou mít na místě stánek s pivem, limonádou a grilováním. Po setmění od 21:30 hod. bude na hřišti u tůně promítat letní kino film „Poslední aristokratka“.

 

Cvičení v restauraci

Pod vedením Vandy Pachmanové se koná každé úterý a čtvrtek od 17 hod. cvičení v místní restauraci.

Brunch na hřišti u stromů

Nabídka snídaňového boxu z obchodu na 13. června 2021
1) Domácí chléb, pomazánka, salám, sýr.
+ ovocné müsli s mascarpone
+ koláček

2) Bageta světlá + trhané maso+ dip+ salát zelný.
+ ovocné müsli s mascarpone
+ koláček

3) Celozrnná bageta + pomazánka tuňák + vejce+ dip + salát zelný.
+ ovocné müsli s mascarpone
+ koláček

4) Wrap (2ks) +kuřecí plátek+ dip hořčice+ zelný salát+ parmazán.
+ ovocné müsli s mascarpone
+ koláček

5) Slaný koláč 1x vegetarián +1x s klobásou.
+ ovocné müsli s mascarpone
+ koláček

6) Wrap (2ks) + pečená dýně+ dip + sýr + rajče.
+ ovocné müsli s mascarpone
+ koláček
Cena boxu 200 Kč v ceně je nápoj: káva, čaj nebo kakao.

Objednávka v obchodě na Borku nebo na mobilu 608 265 013

Sázení stromů u hřiště

Chtěli bychom Vám poděkovat za hojnou účast při výsadbě stromů u hřiště v sobotu 10. dubna. I přes protiepidemiologická opatření to byla velmi pěkná akce a doufáme, že stromy a péče o ně bude nadále záminkou pro další setkávání, jako například společné pikniky.
Projekt, stromy, další materiál a odborný dozor byly plně hrazeny z dotace SFŽP Ministerstva životního prostředí. U každého stromu je označení druhu stromu a jeho patrona, který ho vysadil a stará se o něj. Máme velkou radost, že své stromy chodíte pravidelně zalévat. Potřebují ideálně 50 litrů za 14 dní alespoň v období duben – září. V letním období plánujeme zalévat stromy také pomocí cisterny.
Fotky z celé akce si můžete prohlédnout v nejnovější fotogalerii.

Očkování psů a koček

V pátek 4. června bude od 17 hod. u obecního úřadu očkování psů a koček, které bude provádět MVDr. Karel Hrnčiřík jako minulý rok.

 

 

Nabídka kominických služeb

O víkendu 29. – 30. května bude v obci k dispozici kominík p. Juna, který nabízí čistění komínů včetně revize za 500 Kč. V případě zájmu se můžete objednat na obecním úřadě, emailem na info@obuborek.cz nebo na tel. 326 911 945. Nezapomeňte na sebe uvést telefonní kontakt a číslo domu.

Zahájení provozu Hospody na Borku

V pátek 30. dubna zahájila provoz místní Hospoda na Borku, dle platných nařízení vlády zatím ve výdejním okénku. Novinky a denní menu najdete na https://www.facebook.com/hospodanaborku
Otevírací doba:
Po – Čt 11:00 – 22:00
Pá – So 11:00 – 23:00
Ne 11:00 – 21:00

Výjimka z omezení pohybu a pobytu

Osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm na území obcí Borek, Křenek, Lhota, Dřísy, Konětopy, Sudovo Hlavno, Kostelní Hlavno a Hlavenec spadajícím do okresu Praha-východ se umožňuje vstup, pohyb a pobyt na území okresů Mělník a Mladá Boleslav a to v míře nezbytné pro uskutečnění cest hromadnou či individuální dopravou, jejichž počáteční i koncový bod leží v rámci okresu Praha-východ. Potvrzení ve smyslu bodu IV/2 usnesení vlády se v těchto případech nevyžaduje.

Odůvodnění:
Dne 29. března 2021 došlo k plánované uzavírce silnice II/331 v úseku od Staré Boleslavi po křižovatku u obce Lhotka. Tento úsek komunikace zajišťuje dopravní spojení obcí Borek, Křenek, Lhota, Dřísy, Konětopy, Sudovo Hlavno, Kostelní Hlavno a Hlavenec do největšího města okresu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. K této komunikaci neexistuje objízdná trasa, která by nepřekračovala hranici okresu. V důsledku zavedených vládních opatření omezujících pohyb přes hranice okresů se tak z výše zmíněných obcí stala izolovaná oblast, jejíž občané nemají možnost naplnit své základní potřeby.
Tato výjimka umožňuje osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm na území výše zmíněných obcí vyžívat objízdné trasy vedoucí přes sousední okresy Mělník a Mladá Boleslav. Překračování okresní hranice je však možné pouze za účelem zajištění dopravy do míst ležících v rámci okresu Praha-východ.
Celé rozhodnutí naleznete v příloze.

Jan Hamáček
1. místopředseda vlády
a ministr vnitra

 

Svoz bioodpadu 2021

Od 6. 4. 2021 bude zahájen pravidelný sezónní svoz popelnic na bio odpad, termíny svozů naleznete v příloze. Nezapomeňte si na obecním úřadě vyzvednout známky na popelnice. Termíny svozů naleznete v příloze.