Úvodní strana  

Úřední deska | Elektronická podatelna | Povinné info | Odběr informací

Obecní úřad Borek, Borek 61, 277 14 Dřísy
tel./fax: 326 911 945, e-mail:
info@obuborek.cz

 
 

24.4.2017
INFORMACE REKONSTRUKCE SILNICE V BORKU

Příloha - situační mapka

Ve dnech 27. a 28.dubna 2017 bude v obci Borek probíhat rekonstrukce části místní komunikace od sjezdu do Křenku a domu čp.35 (pí. Pikešová) až k domu čp.96. V těchto dnech nebude možné v tomto úseku parkovat, ani projíždět.
Děkujeme za pochopení
Fi.Colas a OÚ Borek

24.4.2017
DEN OBCE BOREK

Zastupitelstvo obce zve u příležitosti 240 let od založení obce Borek všechny spoluobčany a přátele obce Borek na DEN OBCE BOREK, který se koná
dne 20. května 2017 od 13,00 hodin u Restaurace na Borku.
 

inzerce

24.4.2017
KOMINÍK p.VLADIMÍR JUNA Z MĚLNÍKA
BUDE O VÍKENDU OD 6.5.2017 PROVÁDĚT V OBCI BOREK ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

ZA 400 Kč vč. KONTROLY A REVIZNÍ ZPRÁVY ZA 1 KOMÍN
Zájemci o kominické služby se mohou hlásit na emailu OBECBOREK@SEZNAM.CZ, nebo osobně na OÚ Borek, případně vhozením lístku do schránky u OÚ Borek do 3.5.2017.
Na lístek uveďte jméno, adresu, počet komínů v objektu a telefon.

19.4.2017
PŘEČÍSLOVÁNÍ VYBRANÝCH AUTOBUSOVÝCH LINEK PID
platnost od 29. dubna 2017
 

19.4.2017
ČARODĚJNICE NA BORKU 30.4.2017
od 18,00 hodin na hřišti u Borecké tůně

!

27.3.2017
UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKU ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
Z důvodu opravy bude v termínu UZAVŘEN
od 1.4. – 4.4.2017 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD DŘÍSY
od 5.4. – 7.4.2017 NECHRÁNĚNÝ PŘEJEZD A PŘEJEZD LHOTA

10.3.2017
Pečovatelská služba města Brandýs na Labem – Stará Boleslav otevřela
CENTRUM PRO SENIORY v Domě s pečovatelskou službou
adresa centra: 17.listopadu 1404, Stará Boleslav
provozní doba: pondělí – pátek, 7:30 – 16:30 hodin

Den otevřených dveří v Centru pro seniory
11. 4. 2017 -
Dům s pečovatelskou službou ve Staré Boleslavi, 17. Listopadu 1404

!

9.2.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy.
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Záryby č.k.ú. 791016.
Příloha: Mapka ochranného pásma

26.1.2017
Pozvánka na divadelní představení

V pátek 3. března 2017 od 19,00 hodin v sále restaurace na Borku ochotnický soubor Hlavnováček ze Sudova Hlavna se představí s divadelní hrou "Jak utopit dr. Mráčka aneb konec vodníků v Čechách."

 

10.1.2017
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy tzv.ptačí chřipky - aviární influenzi.

Informace týkající se obce Borek
Mapa s vyznačenými_pásmy
Nařízení KVSS aviární influenza
Informace pro veřejnost
Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele

Informační leták

26.10.2015
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí".
www.cetin.cz

 

Informace pro podnikatele k prodeji kvasného lihu, konzumního lihu a
lihovin
Dnem 17. 10. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kterým se „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ stal nově koncesí.
 
 
 
 
 
 
 
  Podpořené projekty obce BOREK 
 
ZATEPLENÍ RESTAURACE NA BORKU

Poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci OP ŽP.

 
 
 

 1998-2013 Obecní úřad Borek, všechna práva vyhrazena