Různé

Prázdninový víkend na Borku

 

Zveme vás na víkend plný zábavy, V pátek začneme malováním Borecké knihobudky v podání Boreckých dětí a v sobotu všichni přijďte na podvečerní táborák a večerní film v Boreckém letním kinu na obvyklém místě na hřišti u tůně. 

 

 

 

 

Aktuálně z Borku

Ve čtvrtek 4. června bude od 17 hodin u obecního úřadu očkování psů a koček, očkování bude provádět MVDr. Karel Hrnčiřík. Pokud by měl někdo zájem o očkování králíků, může se obrátit na pana Miloně Dlouhého jako v minulých letech na tel. 602 854 905.

O víkendu 12. – 14. června proběhne svoz objemných odpadů (nábytek, linolea, koberce, ap.). Kontejner bude přistaven na štěrkové ploše vedle zvoničky, k dispozici bude celý víkend. Prosíme o dodržování druhů odpadů – pneumatiky a chemikálie se sváží zvlášť. V sobotu 13. června v 8 hodin bude u obecního úřadu mobilní svoz nebezpečných odpadů (znečištěné obaly, oleje, barvy, lepidla, baterie, pneumatiky od osobních automobilů bez disků).

Do 15. června se mohou hlásit zájemci o provozování prodejny v Borku. Byli bychom rádi, kdyby se přihlásil někdo z místních občanů. Nájem a energie jsou v režii obce. Na základě podnikatelského záměru je možný i příspěvek na provoz. Bližší informace pro zájemce jsou k dispozici na obecním úřadě.

20. června se koná první akce po skončení nouzového stavu, kterou bychom se rádi vrátili k běžnému společenskému životu v obci. Od 19 hodin bude u borecké tůně připravený táborák včetně stánku s občerstvením. Buřty a limonáda budou pro děti zdarma. Od 21 hodin bude na stejném místě letní kino. Promítat budeme rodinný film vhodný i pro děti, který ještě upřesníme.

Aktuálně z Borku

Místní restaurace bude otevřena od 15. května od 17 hodin, fungovat bude zatím pouze na terase restaurace, provozní doba v dalších dnech bude upřesněna podle zájmu obyvatel. Od 25. května bude možné otevřít normální provoz i vnitřních prostor restaurace.

Obchůdek v Borku zůstane prozatím uzavřen, se současným nájemcem obchodu jsme museli z důvodu dlouhodobé nemoci smlouvu ukončit. Obec bude vyhlašovat nové výběrové řízení. Pokud byste věděli o někom, kdo by mohl mít o obchod zájem, budeme rádi za informaci.

Očkování psů a koček bude provádět MVDr. Karel Hrnčiřík ve čtvrtek 4. června od 17 hodin u obecního úřadu.

V sobotu 13. června v 8 hodin bude mobilní svoz nebezpečných odpadů. Více informací naleznete zde.

 

Našel se pes!

Mezi Borkem a odbočkou do pískovny byla 1. 5. 2020 nalezena neočipovaná fenka, která byla odvezena na policii Stará Boleslav.

 

 

 

 

 

 

Aktuálně z Borku

Od 20. dubna dochází k postupnému rozvolňování mimořádných opatření. Přehled aktuálních opatření naleznete zde.

Úřední hodiny obecního úřadu jsou zase jako dřív v pondělí a ve středu 8:00 – 13:00 hod. a 16:00 – 18:00 hod. K dispozici jsme Vám i mimo úřední hodiny, k zastižení býváme každý den.

Kvůli stále platným mimořádným opatřením musí být letos zrušeny tradiční Máje, které se měly konat v sobotu 25. května 2020.

Pokud byste ještě měli zájem o dezinfekční prostředek na ruce či o textilní roušky jsou pro Vás zdarma k dispozici na obecním úřadě.

S plánovaným rozvolňováním mimořádných opatření bude možné částečně otevřít i místní restauraci. Iva Pospíšilová plánuje otevřít okénkový prodej na terasu restaurace od 15. května od 17 hodin.

Obchod v Borku bude uzavřen minimálně do 10. května z důvodu nemoci nájemce p. Doubkové. Jakmile budeme znát termín otevření, budeme Vás informovat.

O víkendu 16. – 17. května 2020 bude v obci k dispozici kominík p. Juna, jako v minulých letech nabízí čistění komínů včetně revize. V případě zájmu se můžete objednat na obecním úřadě, emailem na info@obuborek.cz nebo telefonicky na 326 911 945. Objednávky přijímáme do 14. května 2020, vždy je nutné uvést na sebe kontakt, číslo domu a počet komínů.

Vlajka pro hrdiny

Možná jste si všimli, že na budově Obecního úřadu vlaje státní vlajka, i když není státní svátek nebo jiná událost, kdy se vlajka obvykle vyvěšuje. 

7. dubna byl Den světového zdraví. My jsme se rozhodli vzdát hold hrdinům dnešních dní: lékařům, zdravotní sestrám, hasičům, vědcům, prodavačkám, řidičům, pošťákům, úředníkům, tisícům dobrovolníků, policistům, vojákům, medikům, švadlenkám, vývojářům…

Všichni se společně s vypětím všech sil snažíme zajistit vše potřebné pro skupiny nejohroženější: pro nemocné i pro seniory, obstarat své rodiny, vyučovat doma děti. Zvláštní doba nastalá pandemií koronaviru si vyžádala zvláštní opatření a řadu nových situací pro každého z nás.

Chceme tímto vzdát hold všem, kteří nejen v první linii bojují za naše zdraví, i těm, kteří nezištně pečují o druhé. 

Vlajky pro hrdiny budou vlát až do data ukončení nouzového stavu, tedy podle toho, jak o jeho prodloužení rozhodne Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.


Aktuálně z Borku

Chtěli bychom vám popřát, i v této těžké době, klidné prožití Velikonočních svátků. I když letos kvůli mimořádným opatřením neproběhne tradiční řehtání, ani očekávaná velikonoční koleda.

Vláda schválila prodloužení nouzového stavu do konce dubna, aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete zde.

Plánovaný zájezd do Českého rozhlasu v sobotu 25. dubna 2020 byl bohužel kvůli mimořádným opatřením zrušen. Nemůže se uskutečnit ani tradiční pálení čarodějnic.

Přejeme Vám pohodové svátky, a hlavně hodně zdraví!

Velikonoce

Z kroniky obce Borek… II.

V kronice obce Borek je v roce 1973 následující zápis:

V letech 1970 – 1973 bylo úpravou terénu a navážkou cca 150 nákladních aut hlíny vytvořeno hřiště, kolem kterého bylo vysázeno 90 topolů. Jelikož z počátku nebylo vybaveno potřebných zařízením, nesloužilo plně svému účelu, a proto se v roce 1976 výroční členská schůze KSČ v rámci péče o mládež zavázala, že k Mezinárodnímu dni dětí zajistí vybavení hřiště. Dne 23. května 1976 byly na hřišti postaveny fotbalové branky ze svařených trubek. Branky zhotovil a postavil s. Václav Novák, s. Jiří Vocílka a Emil Olmr. Kolotoč pro malé děti a houpačku zaopatřil soudruh Šulc.
Vybavení hřiště vzbudí zájem u dětí, které si hrály na ulici, kde při dopravě vozidly byly vystaveny určitému nebezpečí.
Tím byl splněn závazek organizace KSČ, uzavřený na výroční členské schůzi.

Aktuálně z Borku

Chtěli bychom poděkovat Vám všem, co jste nabídli pomoc s řešením mimořádných opatření. Nejstarším občanům Borku jsme tak mohli rozdat pratelné roušky.

Obci se podařilo zajistit desinfekční prostředek. Kdo by měl zájem, může se přihlásit k odběru na email info@obuborek.cz. K dispozici bude na obecním úřadě, nejstarším občanům bude desinfekční prostředek doručen až domů.

Z důvodu mimořádných opatření byl zrušen mobilní svoz nebezpečných odpadů. Náhradní termín bude upřesněn později.

Svoz objemného odpadu (tj. nábytek, linolea, koberce, ap.) se uskuteční v plánovaném termínu, v sobotu 4. dubna 2020 bude přistaven kontejner na štěrkové ploše vedle zvoničky, k dispozici bude celý víkend.

Stále platí všechna mimořádná opaření omezující volný pohyb osob a povinnost mít při kontaktu s lidmi zakrytá ústa a nos. Seniorům, či osobám v karanténě, nabízíme pomoc se zprostředkováním nákupů i dalších nezbytných záležitostí. Neváhejte nás kontaktovat na tel.: 326 911 945 nebo 724 181 079, případně emailem info@obuborek.cz.

Ohledně nakládání s odpadem v době epidemie, žádáme všechny občany, kteří jsou v domácí karanténě s podezřením na nákazu, aby své odpady dočasně netřídili. Veškeré odpady z domácnosti dávejte v zavázaných pytlích do popelnice na komunální odpad. Snížíte tak riziko nákazy všech ostatních, kteří nosí odpady do kontejnerů na tříděný odpad. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic v třídění odpadů nemění.

Česká pošta omezila provoz všech poboček. Od 8 do 9 hodin jsou pobočky zpřístupněné pouze občanům nad 65 let nebo držitelům průkazu ZTP-P starším 50 let včetně jejich doprovodu. Pošta Dřísy omezila provoz PO – ČT 8 – 11 a 14 – 16 hod. a v PÁ 8 – 11 a 14 – 15 hod.

Děkujeme Vám všem, že se chováte ohleduplně a dodržujete všechna přísná nařízení a omezení. Věřím, že to všichni společně ve zdraví zvládneme.

 

Nové vedení obce Borek

23. března 2020 zvolilo zastupitelstvo obce Borek nové vedení obce v tomto složení:

Starosta: Vratislav Ryk
Místostarosta: Ing. Jiří Halbrštát
Předsedkyně výboru veřejného pořádku: Zuzana Francová
Předseda kontrolního výboru: Václav Novák
Předseda výboru životního prostředí a zemědělství: Petr Fencl
Předsedkyně výboru pro sport a kulturu: Pavla Nováková
Předseda finančního výboru: Zdeněk Bartoník

Všichni zastupitelé budou vykonávat funkci neuvolněně při svých pracovních povinnostech.

Na obecním úřadě je pro vás stále k dispozici Jitka Rambousková.

Aktuálně z Borku

V záplavě nepříliš radostných zpráv o pandemii koronaviru pro vás máme jednu dobrou zprávu:

Přichází jaro!

Opatření proti šíření nákazy koronavirem

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, Vláda ČR nařídila s účinností od pondělí 16. března do úterý 24. března 2020 omezit volný pohyb osob na celém území České republiky. Lidé mohou vycházet pouze za prací a nezbytnými nákupy nebo za účelem péče o osoby blízké. Povolené jsou cesty k lékaři nebo na úřady, ty ale fungují v omezeném provozu. Povolené jsou i procházky do přírody, je ale nutné minimalizovat kontakt s ostatními lidmi. Při kontaktu s lidmi se doporučuje mít zakrytá ústa a nos, použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky. Hlavně osoby starší a osoby s oslabenou imunitou, by se měli vyvarovat kontaktu s ostatními lidmi, s výjimkou návštěvy zdravotnických zařízení v případě neodkladné zdravotní péče.

Rádi bychom Vám proto nabídli pomoc, hlavně občanům nad 70 let, kteří jsou nejohroženější skupinou, tak abyste nemuseli jezdit na nákup či do lékárny. Nabízíme Vám zprostředkování nákupu potravin, léků i dalších nezbytně nutných potřeb. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na tel.: 326 911 945 nebo 724 181 079, případně emailem info@obuborek.cz.

Z důvodu mimořádných opatření Vlády jsou omezené úřední hodiny obecního úřadu Borek, nově jsou v pondělí a ve středu 8:00 – 10:00 hod. a 17:00 – 18:00 hod. K dispozici jsme Vám stále na tel.: 326 911 945, případně na emailu: info@obuborek.cz.

Od soboty 14. března byl zaveden prázdninový provoz na všech linkách Pražské integrované dopravy. Jízdní řády autobusů jsou shodné s omezením, které platilo během vánočních prázdnin. Aktuální jízdní řád linky 669 naleznete v příloze.

Po dobu trvání mimořádných opatření se nemohou uskutečnit žádné veřejné akce, proto byla zrušenaakce Ukliďme Česko – ukliďme Borek. Až se situace uklidní bude navržen náhradní termín.

Přeji Vám hodně zdraví a trpělivosti na zvládnutí všech mimořádných opatření. Snad se situace brzy uklidní a vše se zase vrátí do normálu.

Aktuálně z Borku – Březen 2020

V sobotu 4. dubna 2020 bude přistaven kontejner na objemný odpad, tj. nábytek, linolea, koberce, ap. Ve stejný den bude od 8:00 – 8:30 hod. u obecního úřadu přistaven kontejner na nebezpečný odpad, leták s bližšími informacemi naleznete v příloze.

Svoz bio odpadu v hnědých popelnicích bude zahájen v úterý 31. března 2020, svozy budou stejně jako minulý rok každý sudý týden v úterý až do konce listopadu, termíny svozů naleznete v příloze.

Pokud ještě nemáte známky na popelnice na rok 2020, nezapomeňte si je do konce března vyzvednout na obecním úřadě, případně zavolejte nebo napište emailem a dohodneme se na jiné formě předání známek.

Aktuální jízdní řád autobusové linky 669

Vážení spoluobčané,
s ohledem na nastalou situaci dojde od soboty 14. března k zavedení prázdninového provozu na všech linkách v systému Pražské integrované dopravy. Jízdní řády jsou shodné s omezením, které platilo během vánočních prázdnin. Platnost těchto jízdních řádů je do odvolání. Jízdní řády linek 302, 472, 477, 478, 655, 657 a 953 zůstávají beze změny. Školní linka 671 je zcela mimo provoz.

Symboly obce Borek

Obec Borek má oficiální znak a vlajku. Znak byl schválen zastupitelstvem 7. 8. 2017, předcházelo tomu ale hlasování obyvatel obce na Dni obce Borek, který se konal 20. 5. 2017. Občané vybírali ze 3 návrhů, návrh č. 1 s velkým náskokem hlasů vyhrál. Dne 21. 3. 2018 podvýbor pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky žádost o udělení znaku obci Borek schválil a doporučil, aby byly symboly v navrhované podobě uděleny.
Oficiální předání proběhlo 25. 6. 2018.
Více informací včetně neúspěšných návrhů naleznete na této stránce.

Stav vody v Boreckých studnách v roce 2019

V roce 2019 probíhalo mezi občany Borku dobrovolné měsíční měření stavu vody ve studnách. V následujícím grafu je znázorněn vývoj ve sledovaných studnách od června do prosince 2019. Stav v červnu byl zvolen za bod 0 a jednotlivé linie grafu ukazují kolísání stavu vody v jednotlivých studnách. Po letním poklesu (který nebyl nijak výrazný) se hladina do konce roku vrátila na úrovně ze začátku léta nebo dokonce na úrovně vyšší. Kromě jednoho případu hladiny během léta poklesly maximálně o 15 cm, takže o množství vody v našich studnách zatím nemusíme mít obavy.

Stav vody ve studnách

Otevření obchůdku na Borku

Otevření místního obchůdku na Borku proběhne ve čtvrtek 6. února 2020 od 12,00 – 18,00, pro objednávky můžete kontaktovat pí. Doubkovou na tel.: 776 785 683 nebo emailem na doubkovajirina@seznam.cz
Otevírací hodiny v následujících dnech budou dle rozpisu níže:

Po 7 – 11,00 14,00 – 18,00
ÚT 7 – 11,00 14,00 – 17,00
ST 7 – 11,00 14,00 – 18,00
ČT 7 – 11,00 14,00 – 17,00
PÁ 7 – 11,00 14,00 – 17,00
SO 8 – 11,00
NE – zavřeno

Historie Borecké hospody

Na začátku 70. let minulého století měl Borek hospodu ve starém objektu u Salačů, ale stav byl dlouhodobě nevyhovující, takže se začalo uvažovat o stavbě nové obecní restaurace. Tyto úvahy nabyly konkrétních obrysů v roce 1974, kdy byl od paní Joudalové zakoupen pozemek a stavba byla naplánována na léta 1976 až 1977.
24. července 1976 byly práce na stavbě pohostinství zahájeny. Byly vykáceny stromy na staveništi, upravena příjezdová cesta a 27. – 29. července byl proveden výkop pro sklepní místnosti pomocí bagru… dále na pokračování článku

Obchůdek na Borku

Otevření místního obchůdku na Borku se z důvodu nemoci o několik dnů odkládá, nové datum vám co nejdříve oznámíme.

 

 

Přednáška „Staré cesty“

Srdečně Vás zveme do Lhoty na přednášku Oblastního muzea Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v rámci „Muzea na kolečkách“ STARÉ CESTY NAŠEHO REGIONU – Lhota a okolí, dne 23. ledna 2020 v 17 hodin sál Na Malém plácku, Boleslavská 66, Lhota.
Přijďte si poslechnout přednášku o zapomenutých cestách od Mgr. Martina Hůrky, historika Oblastního muzea Praha-východ a Doc. PhDr. Jaroslava Jaroše, CSc., kronikáře obce Čečelice. Dozvíte se, jak a kudy se naši předci dostávali do sousedních vesnic.

Z kroniky obce Borek…

V kronice obce Borek z roku 1975 je následující zápis:

Počasí na začátku nového roku bylo proměnlivé, teplota kolem nuly. Přes den nad nulou. Dne 3. Ledna bylo 7 stupňů tepla, podle statistických záznamů byla podobná teplota roku 1796 kdy bylo 6 – 9 stupňů tepla. Zima zatím probíhala ve středu Čech bez sněhu, sníh napadl ve vyšších polohách a na horách. Teplé počasí pokračovalo i v dalších dnech, dne 10. a 11. ledna byly ráno 4 stupně a ve dne 8 stupňů tepla. Dne 12. ledna vystoupila teplota ve dne na 10 stupňů, teprve 16. ledna se ochladilo, teplota klesla v noci na mínus 5 stupňů pod nulou.

Jak je vidět, současné počasí zase není tak neobvyklé, zima v Polabí byla podobná jako dnes i před 45 lety.  

 

Aktuálně z Borku – Leden 2020

Všichni občané, kteří v minulém roce řešili změny na svých nemovitostech či pozemcích v rámci revize katastru, mají povinnost do 31. ledna 2020 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na Finančním úřadu ve Staré Boleslavi. Pokud u Vás v rámci revize katastru v loňském roce proběhly změny ( změna lesního pozemku na zahradu nebo legalizace přístavby domu apod.) a nejste si jistí, zda musíte daňové přiznání z nemovitosti podávat a jakým způsobem, kontaktujte prosím předem pí. Vilímovou na Finančním úřadu ve Staré Boleslavi na tel.: 326 910 310, můžete volat i mimo úřední dny. 

V rámci výběrového řízení na provozovatelku místního Obchůdku na Borku byla vybrána pí. Jiřina Doubková, oficiální otevření bude 20. ledna 2020 od 12,00 – 18,00 hod, pravidelné otevírací hodiny budou upřesněny. V případě zájmu o objednávku pí. Doubkovou kontaktujte na tel.: 776 785 683.

Dle posledních informací od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, která zajišťuje projekt Rekonstrukce silnice 331/II od Lhoty do Staré Boleslavi, je nyní v řízení stavební povolení, které by mělo být vydáno v únoru 2020, plánované zahájení staveních prací ale nebude v březnu, jak bylo dříve avizováno, ale posouvá se až na druhou polovinu roku 2020, čeká na se obdržení dotačních prostředků z EU. Jakmile budeme mít další informace, určitě vás budeme včas informovat.

S přáním všeho nejlepšího v Novém roce 2020
Václava Horváthová a Obecní úřad Borek

Poplatky za komunální odpad na rok 2020

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás  informovat o poplatcích obce Borek na rok 2020, kdy v letošním roce dochází k navýšení poplatku za komunální odpad na 800 Kč z důvodu navýšení nákladů na odpadové hospodářství v souvislosti s novelou zákona o odpadech. V letošním roce se budeme problematikou odpadů intenzivně zabývat, aby byl do budoucna finanční dopad nového zákona o odpadech na občany co nejmenší a tímto děkuji všem, kteří odpad třídí. Poplatek za hnědou popelnici na bioodpad a za nájem a užívání kanalizace je letos beze změn.

Poplatek za komunální odpad:
800 Kč/rok/osoba trvale hlášená v obci
800 Kč/rok/za rekreační nemovitost a nemovitosti k trvalému bydlení, pokud zde není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu

Poplatek za nájem a užívání kanalizace: 1 600 Kč/rok/osoba
Poplatek za užívání kanalizace (v osobním vlastnictví): 1 230 Kč/rok/osoba
Poplatky za psa: za 1 psa 120 Kč/rok
za každého dalšího 250 Kč/rok.

Poplatek za hnědou popelnici na bioodpad je 518 Kč za popelnici 120 l a 794 Kč za popelnici 240 l.

PLATBA JE MOŽNÁ ZASLAT BANKOVNÍM PŘEVODEM NA KONTO KOMERČNÍ BANKY: 10128171/0100
Variabilní symbol je číslo domu, po zaslání platby prosíme o zaslání informačního emailu na info@obuborek.cz k rozlišení plateb ( za kolik osob bylo placeno, komunální odpad, kanalizace, počet psů, platba na půl roku či za rok atd.)

Platba hotově a vyzvednutí známek na popelnice je možná na Obecním úřadu obce Borek od 6. 1. 2020 v úředních dnech a hodinách:

Po 8,00 – 13,00 16,00 – 18,00
St 8,00 – 13,00 16,00 – 18,00
Zasílejte prosím platby po 6. 1. 2020, v případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na tel.: 326 911 945 či emailem na info@obuborek.cz.

Václava Horváthová a Obecní úřad Borek

Přání obce Borek

Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
BUDE OBECNÍ ÚŘAD BOREK

od 23. prosince do 5. ledna 2020

UZAVŘEN